iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์

www.iok2u.com 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็ปไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้งจะนำมาทำบทความอย่างน้อย 3 เรื่องเพื่อมาลงในเว็ปนี้

ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีการถ่ายทอดไว้นั้นจะมีการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีสัก 3 คนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาเพื่อตอบแทนผู้จัด แต่อยากให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์เพื่อถ่ายทอดต่อไปข้างหน้าต่อไป

วันพุธ, 22 มิถุนายน 2565 08:44

รวมวัดที่มี "ท้าวเวสสุวรรณ" รวมวัดและสถานที่สำคัญ ที่มี "ท้าวเวสสุวรรณ" ใกล้ที่ไหนไปไหว้กันครับ หรือ สนใจจะโหลดโลเคชั่นจากกูเกิ้ลแมบไปไหว้กันได้เลย https://goo.gl/maps/Q2YnPnqjaKYeqzy5A ชมอัลปั้มรวมภาพท้าวเวสสุวรรณคลิกที่นี่ ภาคกลาง - วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร - วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร -...

วันพุธ, 15 มิถุนายน 2565 15:24

การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ (System Integration) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบงาน (System Integration (SI)) เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้คอยสนับสนุนให้การทำงานทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการทำงานที่มีการประเมินหาปัญหา...

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 08:15

โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36 ----------------------------------- ขั้นตอนดำเนินการ โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126...

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 12:01

เว็ปไซต์ www.iOK2u.com ส่งต่อความดีหรือมอบความรักให้ต่อไปข้างหน้า (Pay It Forward) เว็ปไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรม ในแต่ละครั้งจะนำมาทำบทความอย่างน้อย 3 เรื่องเพื่อมาลงในเว็ปนี้...

การตลาด

วันพุธ, 29 พ.ค. 2562 08:45

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) คือ แนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในงานด้านการตลาดโดยการวิเคราะห์ใน 4 ด้านได้แก่ จุดแข็งจุดเด่นของธ...

วันพุธ, 06 พ.ค. 2563 20:56

BA Theory แนวคิดและทฤษฎี โดย Luther Gulick รูปแบบการบริหารจัดการ 7 ประการ (POSDCORB) แนวคิดของ POSDCORB เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพสหรัฐ...

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2562 12:01

PM ข้อควรจำของการบริหารโครงการ (Project management memo) ข้อควรจำของการบริหารโครงการ (Project management memo) 1. เริ่มต้นโครงการด้วยการประชุมที่ทุกๆ คนในทีมต้องเข้าร่วม...

วันจันทร์, 04 พ.ค. 2563 06:17

BA Theory แนวคิดและทฤษฎี Cleland and King ทฤษฎี วงจรชีวิตของงานโครงการ 5 ระยะ (Project life cycle) แนวคิดและทฤษฎี Cleland and King ทฤษฎี วงจรชีวิตของงานโครงการ (Project life cycle)...

นวัตกรรม

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 01:48

แนวคิดและทฤษฎี Edward N. Lorenz ผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect) ทฤษฎีผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect) ทฤษฎีที่พยายามอธิบายเหตุผลที่เกิดความยุ่งเหยิง...

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creative thinking for innovation) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 1) ต้องการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการ...

วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 12:01

Innovation เส้นทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation Journey) เส้นทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation Journey) ประกอบด้วย 1. Organization Organization 2. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 3. The innovator ’s...

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation คุณสมบัติของนักนวัตกร (Qualifications of innovators) คุณสมบัติของนักนวัตกร คือ ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คือ ต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้กล้าคิด...

www.iok2u.com ให้ความรู้แนะนำแนวทางการศึกษา

 

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

www.iok2u.com

ดำเนินการโดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

 

บริหารจัดการ

วันพุธ, 29 พ.ค. 2562 08:45

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) คือ แนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในงานด้านการตลาดโดยการวิเคราะห์ใน 4 ด้านได้แก่ จุดแข็งจุดเด่นของธ...

วันพุธ, 06 พ.ค. 2563 20:56

BA Theory แนวคิดและทฤษฎี โดย Luther Gulick รูปแบบการบริหารจัดการ 7 ประการ (POSDCORB) แนวคิดของ POSDCORB เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพสหรัฐ...

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2562 12:01

PM ข้อควรจำของการบริหารโครงการ (Project management memo) ข้อควรจำของการบริหารโครงการ (Project management memo) 1. เริ่มต้นโครงการด้วยการประชุมที่ทุกๆ คนในทีมต้องเข้าร่วม...

วันจันทร์, 04 พ.ค. 2563 06:17

BA Theory แนวคิดและทฤษฎี Cleland and King ทฤษฎี วงจรชีวิตของงานโครงการ 5 ระยะ (Project life cycle) แนวคิดและทฤษฎี Cleland and King ทฤษฎี วงจรชีวิตของงานโครงการ (Project life cycle)...

อุตสาหกรรม

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 01:48

แนวคิดและทฤษฎี Edward N. Lorenz ผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect) ทฤษฎีผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect) ทฤษฎีที่พยายามอธิบายเหตุผลที่เกิดความยุ่งเหยิง...

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creative thinking for innovation) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 1) ต้องการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการ...

วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 12:01

Innovation เส้นทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation Journey) เส้นทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation Journey) ประกอบด้วย 1. Organization Organization 2. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 3. The innovator ’s...

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation คุณสมบัติของนักนวัตกร (Qualifications of innovators) คุณสมบัติของนักนวัตกร คือ ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คือ ต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้กล้าคิด...

ข่าวสารบทความที่น่าสนใจ

  1. ข่าวสารที่น่าสนใจ
  2. E-Book
  3. E-Learning
  4. Tour Thailand

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560 12:01

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สัมนานำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนานำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ WMS วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1...

วันเสาร์, 28 มีนาคม 2563 14:06

COVID-19 โรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างไร @ เชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างไร - การแพร่ระบาดโดยตรง ผ่านละอองสารคัดหลั่งในระยะใกล้กับผู้ติดเชื้อ เช่น จาม ไอ หรือพูดคุย เมื่อได้รับเชื้อ จะทำให้เกิดการติดเชื้อ - การแพร่ระบาดโดยการสัมผัส ละอองสารคัดหลั่งที่เกาะอยู่ตามพ้นื ผิววัสดุ...

วันอังคาร, 01 กุมภาพันธ์ 2565 14:06

เรื่องราวน่ารู้วันตรุษจีน

วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564 16:13

photo_kkugta

วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561 04:40

กิจกรรมยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วย Productivity 4.0 ภายใต้แนวคิดเพิ่มผลิตภาพความสุขยุค 4.0 (Happy Productivity 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dip.go.th/th/category/news/2018-11-19-03-22-16 ----------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564 20:40

e-book หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย เล่ม 1 อักษร A-K สนใจโหลดหนังสือได้ที่นี่ อภิธานศัพทธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีเปาประสงคที่สําคัญ คือ ความปรารถนาใหผูเกี่ยวของ ที่ตองใชความรูทางธรณีวิทยาในการทํางาน นักวิชาการผูสนใจความรูทางธรณีวิทยา และประชาชน...

วันพุธ, 28 กันยายน 2559 12:31

E-Book การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ERP ปี 2559 สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ https://goo.gl/MBn7Ft ---------------------------------------------------------------- ชื่อหนังสือ...

วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 17:14

E-Book แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กาลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยในการนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญ...

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 08:44

Big Data คู่มือคําแนะนําการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูล ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นศูนย์รวมบัญชีดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ที่ผ่านกระบวนธรรมาภิบาลและลงทะเบียนชุดข้อมูล เพื่อการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางของหน่วยงาน...

วันพฤหัสบดี, 06 มกราคม 2565 14:06

e-book BCG ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิก e-book ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...

วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 08:38

13 รายวิชา สจล. ผ่านเว็บไซต์ #Thaimooc สำหรับผู้สนใจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 13 รายวิชา สจล. ผ่านเว็บไซต์ #Thaimooc สำหรับผู้สนใจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 1.) การถ่ายภาพเบื้องต้น | Basic Photography 2.) การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ | Creative Photography 3.) โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic...

วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 09:41

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) จัดทำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...

วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564 12:01

E-Learning รวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ รวมข้อมูลและหลักสูตรในการเรียนรู้อนไลน์ เพื่อยกทักษะด้านดิจิทัลของเรา ประกอบด้วย - e-learning OCSC สำนักงาน กพ. - e -learning OCSC สำนักงานกพ. ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ของข้าราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการดิจิทัล - e -learning Thai MOOC...

วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 12:01

E-Learning หลักสูตรเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Thailand) ขอแนะนำ SET e-Learning หลักสูตรออนไลน์ อัดแน่นเนื้อหาการวางแผนการเงินการลงทุน แหล่งความรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมบทเรียนที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา...

วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 09:41

e-learning Thai MOOC โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) e-learning Thai MOOC เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) จัดทำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Thai MOOC คือ แพลตฟอร์ม (Platform)...

วันอาทิตย์, 30 กันยายน 2561 05:42

เที่ยวน่าน เมือง วัดภูมินทร์ (Travel Nan Mueang Phurin Temple) สนใจอัลปั้มภาพเพิ่มเติมคลิก https://www.facebook.com/pg/ioktravel/photos/?tab=album&album_id=819491788395156 วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตพระนครดังปรากฏชื่อ ตำบลในเวียงในปัจจุบัน...

วันอาทิตย์, 06 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวปทุมธานี คลองหลวง หออัครศิลปิน​ (Travel Pathumthani Thanyaburi Khlong Luang Hall of Artists) อัลปั้มภาพปี 2562 https://www.facebook.com/udomtanateera.k/media_set?set=a.2718277311540042&type=3 หออัครศิลปิน จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2539...

วันอาทิตย์, 23 กันยายน 2561 08:43

เที่ยวสมุทรปราการ พระประแดง บางกระเจ้า องค์พิฆเนศ (Travel Samut Prakan Phra Pradaeng Bang Krachao Ganesha) # ที่ตั้ง 18/1 หมู่ 3 หมู่ 3 ซอยวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ # ข้อมูลทั่วไป องค์พิฆเนศ บางกระเจ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ...

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวอุทัยธานี (Travel Uthai Thani) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวชลบุรี สัตหีบ เพอคูล่าฟาร์ม ฟาร์มปลาการ์ตูน (Travel Chon Buri, Sattahip, Percula Farm Clown fish farm) เพอคูล่าฟาร์ม ฟาร์มปลาการ์ตูน อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ ฟาร์มปลาการ์ตูน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่านจะ ได้รู้จักกับชีวิตความเป็นอยู่ของปลาการ์ตูนทั้ง 6 กลุ่ม สายพันธุ์...

Facebook iok2u.com

ประชาสัมพันธ์

chain iok2u320 180

สถิติเว็บไซต์

มี 528 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์