iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
ind4_deu อุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมัน การแบ่งระดับกลุ่มองค์กร
 
 
 

การพิจารณาความพร้อมของการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แยกระดับตามความพร้อมที่มีโดยแบ่งเป็น 6 ระดับ จากการแบ่งระดับองค์กรในแต่ละระดับได้มีการนำมาแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อใช้ในการจัดการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่ม Newcomers ได้แก่ผู้ที่อยู่ในระดับ 0-1 โดยเป็นกลุ่มของผู้ที่พึ่งเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ยังมีความสามารถในขั้นต่ำ ต้องวางแผนกำหนดและหาวิธีที่จะทำเพื่อให้สามารถยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นต่อไป

กลุ่ม Learners ได้แก่ผู้ที่อยู่ในระดับ 2 กลุ่มนี้จะถือว่ามีความรู้และเข้าใจเป้าหมายในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แล้วแต่ยังต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้น ในการยกระดับตัวเอง

กลุ่ม Leader ได้แก่ผู้ที่อยู่ในระดับ 3-5 กลุ่มนี้จะถือว่ามีการพัฒนายกระดับในหลายเรื่องด้าน ICT ทำให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำหรือแบบอย่างในระดับมาตรฐานได้ดี แต่อาจต้องปรับปรุงในบางส่วนให้สมบูรณ์จนได้เป็นระดับ 5 สูงสุด

การตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยให้เราสามารถประเมินตัวเองเทียบกับดัชนีตัวชี้วัดบริษัทที่มีความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรม 4.0 เทียบดูว่าเราพร้อมเพียงใรในการที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เมื่อเทียบกับมาตรฐานแล้วเราอยู่ในระดับไหน ธุรกิจของเราในตอนนี้อยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเพื่อปรับปรุงตัวเองให้สามารถก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ต่อไป

 
ที่มาข้อมูลอ้างอิง https://www.industrie40-readiness.de/?lang=en

----------------------------------------
 
 
 

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward