iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

แนะนำหมายเลข 5 นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ แนะนำตัว 

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ประวัติการศึกษา

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

 

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และร่วมลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 39 ประจำปี 2566 

09.00 -14.30 น. การเลือกตั้ง ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 อาคาร กสอ. ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด 10 คน โดยสมาชิกจะมีสิทธิ์ในการเลือกได้ทั้งหมดจำนวน 6 คน 

13.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมประชุมใหญ่ ณ ห้องนิทรรศการ ขั้น 1 อาคาร กสอ. 

ที่มาข้อมูล 

ร่วมใช้สิทธ์ ร่วมออกเสียง เลือกคนดีมาช่วยกันพัฒนาสหกรณ์เราร่วมกันครับ       

มุ่งหวังสร้างสังคมองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็น ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward