iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

เที่ยวเวียดนาม (Travel Vietnam)

 

ภาพแผนที่ประเทศเวียดนามและจังหวัด

Cr. https://www.pinterest.com/pin/426012446017918767/

เวียดนาม (Vietnam) มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่รวม 311,699 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 96 ล้านคนใน พ.ศ. 2562 จึงถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 15 ของโลก และเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศจีนทาง ทิศเหนือ, ประเทศลาว และประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย ทางทิศตะวันออกและใต้ มีเมืองหลวงคือฮานอย และเมืองที่ใหญ่ที่สุด คือ นครโฮจิมินห์ (เดิมชื่อว่า ไซ่ง่อน)

เวียดนาม (Vietnam)  แบ่งเขตการปกครองระดับบนสุดออกเป็น 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลนคร ซึ่งเทศบาลนครอยู่ในระดับเดียวกับจังหวัด 

- จังหวัด จะแบ่งออกเป็นอำเภอ นครภายใต้จังหวัด และเมืองระดับอำเภอ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นเมืองระดับตำบลหรือตำบล 

- เทศบาลนคร จะแบ่งออกเป็นเขต และเมืองระดับอำเภอ โดยแต่ละเขตจะแบ่งออกเป็นแขวง  และอำเภอจะแบ่งออกเป็น เมืองระดับตำบลหรือตำบล

 

 

ข้อมูลจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยว

 

เที่ยวเวียดนาม ข้อมูล (Vietnam info)

@ ฮานอย (เทศบาลนคร)

เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ท่าอากาศยานนานาชาติ โหน่ยบ่าย (Noibai International Airport)

เที่ยวเวียดนาม ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh Square)

เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE)

เที่ยวเวียดนาม ฮานอย วัดหงอกเซิน (Ngoc Son Temple) 

เที่ยวเวียดนาม ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ (HO CHI MINH MAUSOLEUM)

-

-

-

----

@ โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร)

----

@ เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร)

----

@ ดานัง (เทศบาลนคร)

----

@ ไฮฟอง (เทศบาลนคร)

----

@ กว๋างจิ

----

จังหวัดกว๋างนาม

----

จังหวัดกว๋างนิญ
จังหวัดกว๋างบิ่ญ
จังหวัดกว๋างหงาย
จังหวัดกอนตูม
จังหวัดก่าเมา
จังหวัดกาวบั่ง
จังหวัดเกียนซาง

----

@ คั้ญฮหว่า (Khanh Hoa)

เที่ยวเวียดนาม คั้ญฮหว่า ท่าอากาศยานนานาชาติ แคมราห์ (Cam Ranh International Airport)

เที่ยวเวียดนาม คั้ญฮหว่า ตลาด ญาจาง (Gourmet grocery store Nha Trang)

เที่ยวเวียดนาม คั้ญฮหว่า โบสถ์หินญาจาง (Stone Church Nha Trang)

เที่ยวเวียดนาม คั้ญฮหว่า วัดโพนากา (Ponagar Tower)

เที่ยวเวียดนาม คั้ญฮหว่า วัดลองเซิน (Long Son Pagoda)

เที่ยวเวียดนาม คั้ญฮหว่า สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ญาจาง (VinWonders Nha Trang)

-

---

@ จ่าวิญ

---- 

@ ซ้อกจัง

---- 

ซาลาย

---- 

เซินลา

---- 

ด่งท้าป

---- 

ด่งนาย
จังหวัดดั๊กนง
จังหวัดดั๊กลัก
จังหวัดเดี่ยนเบียน
จังหวัดเต็ยนิญ
จังหวัดเตวียนกวาง
จังหวัดเตี่ยนซาง
จังหวัดเถื่อเทียนเว้
จังหวัดทัญฮว้า
จังหวัดท้ายเงวียน
จังหวัดท้ายบิ่ญ
จังหวัดนามดิ่ญ
จังหวัดนิญถ่วน
จังหวัดนิญบิ่ญ
จังหวัดบั๊กกั่น
จังหวัดบั๊กซาง
จังหวัดบั๊กนิญ
จังหวัดบักเลียว
จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า
จังหวัดบิ่ญเซือง
จังหวัดบิ่ญดิ่ญ
จังหวัดบิ่ญถ่วน
จังหวัดบิ่ญเฟื้อก
จังหวัดเบ๊นแจ
จังหวัดฟู้เถาะ
จังหวัดฟู้เอียน
จังหวัดล็องอาน
จังหวัดลายเจิว

----

@ เลิมด่ง (Lam Dong)

-

-

-

@ หลั่งเซิน

----

@ หล่าวกาย

เที่ยวเวียดนาม หล่าวกาย เมืองซาปา (Sa Pa)

เที่ยวเวียดนาม หล่าวกาย เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall)

เที่ยวเวียดนาม หล่าวกาย เมืองซาปา โบสถ์ซาปา (Sapa Stone Church)

เที่ยวเวียดนาม หล่าวกาย เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง (Ham Rong Mountain)

เที่ยวเวียดนาม หล่าวกาย เมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน (Fansipan)

เที่ยวเวียดนาม หล่าวกาย เมืองซาปา ร้านกาแฟ Moana Sa Pa

เที่ยวเวียดนาม หล่าวกาย เมืองซาปา หมู่บ้าน Cat Cat

เที่ยวเวียดนาม หล่าวกาย สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May)

-

-

--- 

@ หวิญฟุก

----

@ หวิญล็อง
@ ห่าซาง
@ ห่าติ๋ญ

----

@ ห่านาม (Ha Nam)

เที่ยวเวียดนาม ห่านาม วัดตามชุ๊ก (Tam Chuc)

-

-

-

-

@ หายเซือง
จังหวัดเหงะอาน
จังหวัดเหิ่วซาง
จังหวัดอานซาง
จังหวัดเอียนบ๊าย
จังหวัดฮหว่าบิ่ญ
จังหวัดฮึงเอียน

---------------------------------------------

.

ที่มาข้อมูล

ที่มารูป 

www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

เที่ยวเวียดนาม (Vietnam)

เที่ยวรอบโลก (World Travel)

---------------------------------------------

 

 

 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

 

xxx
y
yy

 
 
 

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward