iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ หอชมเมืองปราการโกะเรียวคาคุ (Travel Japan Hokkaido Hakodate tower Goryokaku)

ดูอัลปั้มภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ปราการโกะเรียวคาคุ Fort Goryokaku ปราการคู่บ้านคู่เมือง ของเมืองฮาโกดาเตะ บนเกาะฮอกไกโด ปราการแห่งนี้ สร้างโดยโชกุนโทกุกาวะอิเอซาดะ รูปแบบของปราการสร้างแบบฝรั่งเศส จึงทำให้ปราการแห่งนี้มีลักษณะเด่นและแตกต่างไปจากป้อมปราการอื่นๆในญี่ปุ่น ด้วยรูปแบบของปราการที่เป็นรูปดาว 5 แฉก การที่เราจะชมปราการแห่งนี้ได้ทั่วถึงนั้น เราต้องขึ้นไปบนหอคอยโกะเรียวคาคุ เมื่อขึ้นไป จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองฮาโกกาเตะได้อย่างชัดเจนครับ ปราการแห่งนี้ปรากฎในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ว่าเป็นที่ซึ่งกองทัพของโชกุนตระกูลโทกุกาวะพ่ายแพ้ต่อกองทัพจักรพรรดิเมจิ ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า สงครามโบชิน [Boshin] จากสงครามดังกล่าวทำให้ปราการถูกทำลายหลง เหลือเพียงส่วนฐานของปราการที่เป็นรูปดาว ต่อมาปราการแห่งนี้จึงได้ถูกปรับให้เป้นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุของเมืองฮาโกกาเตะในเวลาต่อมา

เพื่อนๆที่อยากมาชมปราการที่มีรูปทรงดาว 5 แฉก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่สวยงามราวกับสวรรค์บนดิน ก็สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้โดยนั่งรถรางจากสถานี JR Hakodate สาย 2 หรือ 5 ลงที่ป้าย Goryokaku koenmae จากนั้นจึงเดินต่ออีกประมาณ 15-20 นาทีก็จะถึงที่หมายครับ

.

 

ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

.

xxx

yyy

 
 

.

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

-

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวญี่ปุ่น (Travel Japan)

เที่ยวรอบโลก (Travel World)

-----------------------------------------

.

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward