iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Pol บทความ ดร. พล เชาว์ดำรง (Pol chaodumrong) รวมข้อมูล

 

รวมบทความสาระสนุกสนานจากนักธรณีไทย ดร. พล เชาว์ดำรง (Pol chaodumrong) รวมข้อมูลที่มีการเขียนบทความสาระวิชาการที่ท่องเที่ยวสนุกสนาน ที่มีเขียนไว้บน Facebook ซึ่งผู้จัดทำคิดว่าน่าจะมีที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาไว้ให้ผู้ที่สนใจด้านธรณี หรือธรณีเชิงท่องเที่ยวได้เข้ามาอ่าน จึงขออนุญาติคัดลอกมารวมลงใน หมวดสาระน่ารู้ธรณีวิทยาของ iok2u.geology

สนใจอ่านเรื่องราวบทความ พล เชาว์ดำรง (Pol chaodumrong) ที่นี่

เรื่องราวในประเทศไทย

Pol อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ แหล่งมรดกโลก

Pol เชียงใหม่ ถ้ำหลวงแม่สาบ อ.สะเมิง

Pol เพชรบูรณ์ ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยด อ. วิเชียรบุรี

Pol ตาก ไม้กลายเป็นหินตาก กับตะกอนน้ำพารูปพัดโบราณ

Pol อุทัยธานี หุบป่าตาด (Hup Pa Tat) อ.ลานสัก

Pol อุทัยธานี หุบป่าตาด EP2

Pol อุบลราชธานี เสาเฉลียงยักษ์ อ.โพธิ์ไทร

-

-

--

เรื่องราวต่างประเทศ

Pol Malaysia เที่ยวมาเลเชียและสิงคโปร์ EP1

Pol Malaysia เที่ยวมาเลเชียและสิงคโปร์ EP2

Pol China จางเจียเจี้ย EP1

Pol China จางเจียเจี้ย EP2

Pol China จางเจียเจี้ย EP3

Pol China จางเจียเจี้ย EP4

Pol India ถ้ำอะแจนต้า (Ajanta Caves)

Pol India Ellora Caves, Aurangabad

Pol Taiwan Yehlui Geopark

Pol usa อนุสรณ์สถานแกะสลักภาพหน้าของอดีตประธานาธิบดี Mt. Rushmore

Pol usa Rocky Mountain, Denver 

Pol usa น้ำตกไนแองการา (Niagara Falls)

Pol usa ลาก่อนนิวยอร์ค (New York City, Bye Bye) 

Pol Vitenam Hanoi-Ninh Binh-Sapa-Fansipan EP1

Pol Vitenam Hanoi-Ninh Binh-Sapa-Fansipan EP2

-

---

.

ที่มา

https://www.facebook.com/chaodumrong 

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความที่น่าสนใจจากนักธรณีวิทยาของไทย

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward