iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือ

เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือ ตอนใต้ของประเทศ สปป. ลาว เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกลุ่มนักลงทุนจากเกาหลี สปป. ลาว และไทย โครงการนี้รับน้ำมาจากห้วยหมากจันทน์ แม่น้ำเซน้ำน้อย และแม่น้ำเซเปียน ตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำตั้งอยู่บนภูเพียงบ่อละเวน (Bolaven Plateau) น้ำในอ่างจะส่งไปตามอุโมงค์ใต้ดิน เป็นระยะทางตามแนวราบ 13.6 กิโลเมตร จากนั้นก็ไหลดิ่งลงตามท่อไปสู่โรงไฟฟ้า ที่ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขา ที่ต่ำลงไปประมาณ 630 เมตร
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ มีกำลังการผลิต 400 เมกะวัตต์ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 120 เมกะวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไทย และขนาด 40 เมกะวัตต์ อีกหนึ่งเครื่องเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในสปป. ลาว น้ำที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วนั้น จะถูกส่งเข้าสู่พื้นที่ชลประทานบริเวณท้ายโรงไฟฟ้า และแม่น้ำเซกอง
โครงการนี้สร้างขึ้นมาจากเงินกู้มูลค่าประมาณ 22,000 ล้านบาท มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2561
.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward