iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Xiaomanlv หุ่นยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติสำหรับการส่งมอบในอนาคต


วันนี้ผมขอเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและความชาญฉลาดของ กลุ่มอาลีบาบา Alibaba Cloud ที่มีตัวหุ่นยนต์ลอจิสติกส์สำหรับใช้ในการส่งมอบสินค้า โดยในระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 ช่วงโปรโมชั่น มีพัสดุมากกว่า 1 ล้านชิ้น ที่จัดส่งโดยหุ่นยนต์ไร้คนขับ Xiaomanlv ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการประมาณ 350 ตัว ซึ่งการจัดส่งที่มีในช่วงนี้นับเป็นจำนวนที่มากกว่าพัสดุที่ Xiaomanlv จัดส่งในระหว่าง เดือนกันยายน 2563 – กันยายน 2564 ทั้งหมดรวมกัน

Xiaomanlv หุ่นยนต์ไร้คนขับ พัฒนาโดย อาลีบาบา DAMO Academy ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านการวิจัยระดับโลกโดย กลุ่มอาลีบาบา หุ่นยนต์ส่งของสามารถบรรทุกได้ 50 ชิ้นต่อครั้ง และดำเนินงานได้ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง คาดว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่จะสามารถส่งพัสดุได้มากถึง 500 ชิ้นต่อวันไปยังชุมชนหรือวิทยาเขตที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดส่งในระยะทางสุดท้ายที่รวดเร็วในจีน การช็อปปิ้งออนไลน์กำลังเฟื่องฟูในจีน โดยมีการจัดส่งพัสดุ 200 ล้านชิ้นต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านชิ้นต่อวันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติสำหรับการส่งมอบในอนาคต

.

หุ่นยนต์โลจิสติกส์ “Xiaomanlv” ของ Alibaba Cloud Intelligence

ที่มา Data Collection Canvas จากหนังสือ Data-Driven Marketing (everydaymarketing.co)

----------------------------------------------------------

สนใจดูข้อมูลการตลาดเพิ่มเติมคลิก

----------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward