iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

กิจกรรมส่งสินค้าไทยไปทดสอบตลาดต่างประเทศ กองดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

? ส่งสินค้าไทยไปทดสอบตลาดต่างประเทศ ✈️

✨ กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Thai Product – The Global Deluxe Market) ✨

? เข้าร่วมอบรมออนไลน์ช่องทางการตลาดในต่างประเทศ

? ให้บริการปรึกษาแนะนำสินค้าและบรรจุภัณฑ์

? ทดสอบตลาดต่างประเทศ อาทิ ดูไบ บาห์เรน

??‍♂️ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านระบบ Zoom meeting อีกครั้ง

‼️ รับสมัครจำนวนจำกัด ห้ามพลาด‼️

??‍♀️ คุณสมบัติ

? เป็นเจ้าของสินค้า และ จดทะเบียนนิติบุคคล

? มีมาตรฐาน GMP/Halal (กลุ่มอาหาร)

? มีเว็บไซต์ หรือ ช่องทางโซเชียลมิเดียเป็นสื่อในการนำเสนอสินค้า

(*) ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ อีกครั้ง

? ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ - 22 พ.ย. 64 

แบบฟอร์มรับสมัครกิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก

https://bit.ly/2ZEUOuv

?? ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

☎️ 02 430 6871 กด 4 และ 065 985 7319 (สุภาภร/พีรินทร์)

? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา www.dip.go.th

 

 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

----------------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward