iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ? 

ที่มารูป www.iok2u.com  

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ? 

“ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” เพื่อเผยแพร่งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมาแสดงในรูปแบบภาพรวมสถิติ (Dashboard) โดยระบุแผนที่และพิกัดโครงการให้ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพียงเปิดเบราว์เซอร์พิมพ์ URL เว็บไซต์ govspending.data.go.th 

สามารถใส่ชื่อหน่วยงาน ชื่อบริษัท หรือชื่อโครงการ ในช่องค้นหา 

ผู้ใช้สามารถแจ้งข้อมูลทุจริตได้โดยกดที่ปุ่ม ”แจ้งทุจริต”

โดยระบบภาษีไปไหนจะทำการลิงก์ไปยังหน้าฟอร์มแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน ปปท.

 

ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญาหรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนดความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล (The full Open Definition)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

E-Book ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ?

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ?

ข้อมูลเปิด (Open Data)

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward