iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

howto บันทึกเสียงจากวิดีโอ Youtube เป็น mp3

  

เทคนิดการบันทึกเสียงที่เราสนใจจาก youtube เพื่อนำมาใใช้งานในรูปแบบไฟล์เสียง mp3 สามารถทำได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. ไปที่เว็บ http://www.video2mp3.net/ 

2. ไปที่หน้าจอ จะมีช่องให้ใส่ลิงค์ youtube ที่เราสนใจจะบันทึกเสียง ที่ช่อง Convert an online video file to MP3 จะเห็นช่องสี่เหลียมสีขาวให้ เราใส่ url ของ youtube ที่เราสนใจจะทำการบันทึกเสียง

3. พิมพ์ url ของคลิปวิดีโอ Youtube ที่ต้องการได้ไฟล์เสียงลงไปในช่อง หรืออาจใช้การคัดลอก url มาแปะก็ได้

3. เลือกคุณภาพของเสียงที่ต้องการจะบันทึก โดยเลือกได้ 2 แบบ คือ Standard Quality และ High Quality แนะนำให้เลือกคุณภาพสูงไว้ก่อนได้เลย เพราะไฟล์เสียงที่ได้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก

4. คลิกปุ่ม Convert แล้วก็รอเว็บประมวลผล 

5. กด ดาวน์โหลด ไฟล์เสียงมาเก็บไว้ โดยจะได้เป็นไฟล์ mp3

หมายเหตุ การทำแบบนี้ควรต้องระวังในเรื่องของลิขสิทธ์ ด้วยนะครับ เพราะเป็นการนำคัดลอกข้อมูลมาใช้ ที่มักจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำวิดีโอต้นฉบับ ควรตะหนักและระวังในการนำไฟลเสียงที่ได้มาใช้งาน

 

 

 

 

ที่มา

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

howto รวมบทความการพัฒนาระบบทั้งหมด

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward