iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

 

howto ใช้ google form ออกแบบหน้าจอเพื่อติดตามการทำงานแบบมี GPS

  

ในการทำงานโครงการบางครั้งมีการกำหนดการเข้าพื้นที่ ซึ่งต้องมีการติดตามการทำงานและการรายงานผล ยกตัวอย่างโครงการราชการหลายแห่งที่ต้องมีการกำหนดให้ที่ปรึกษา เข้าให้คำแนะนำในพื้นที่ผู้ประกอบการ โรงงาน หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการออกไปทำงานนอกสถานที่ทำงาน จึงทำให้เกิดมีปัญหาในการวางแผนจัดการทำงาน การกำหนดแผนการทำงาน ระบบตารางปฎิทินงานที่ต้องใช้ในการวางแผนการทำงานที่ใช้ร่วมกัน อาจกำหนดขั้นตอน ดังนี้

การรายงานผลการทำงาน ในการติดตามผลการทำงานเราสามารถใช้ google form ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการทำแบบสอบถาม เพื่อไว้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการส่งข้อมูลรายงานผลการเข้าทำงานในพื้นที่ ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

 

 

การจัดเก็บข้อมูลผลการทำงาน ในการติดตามผลการทำงานเราสามารถใช้ google form ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการทำแบบสอบถาม เพื่อไว้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการรายงานผลการเข้าทำงานในพื้นที่ แล้วนำข้อมูลมาเก็บรวบรวมไว้ที่ google sheet ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปตารางงานได้ ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกนำมาจัดเก็บใน sheet ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

 

หมายเหตุ การทำงานครั้งนี้อ้างอิงตามวีดีโอสอนด้านล่าง

- การทำระบบเก็บพิกัดการเช็คอินแบบอัตโนมัติ

https://www.youtube.com/watch?v=YT6RtgAitnU

- การทำระบบเช็คอินขั้นเทพ กรอกแค่ชื่อ..แล้วระบบแจ้งพิกัด แจ้งแผนที่ แจ้งเตือนไลน์

https://www.youtube.com/watch?v=Z7tUTD85LUg

ที่มา

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

howto รวมบทความการพัฒนาระบบทั้งหมด

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward