iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เที่ยวญี่ปุ่น ยามานาชิ ทะเลสาบโชจิโกะ (Travel Japan Yamanashi Lakes Shōji-ko)

 

 

ทะเลสาบโชจิโกะ (Shōji-ko) เป็นหนึ่งในทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยามานาชิใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ลึกเป็นอันดับสามในบรรดาทะเลสาบฟูจิทั้งห้า โดยส่วนที่ลึกที่สุดมีความลึก 15.2 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลราว 900 เมตร พอ ๆ กับทะเลสาบอีกสองแห่งใกล้เคียงคือทะเลสาบโมโตซุและทะเลสาบไซ ซึ่งจากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า ในอดีตทะเลสาบทั้งสามแห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบเดียวกันมาก่อน ก่อนที่ในปี ค.ศ. 864-868 เกิดการปะทุขึ้นของภูเขาไฟฟูจิและลาวาไหลลงมาแยกทะเลสาบออกเป็นสามแห่ง ส่วนหนึ่งของธารลาวานั้นปัจุจุบันอยู่ในอาโอกิงาฮาระ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอีกว่า ทะเลสาบทั้งสามแห่งนี้ยังเหลือทางน้ำใต้ดินเชื่อมกันอยู่

ทะเลสาบโชจิโกะ (Shōji-ko) แม้จะเป็นทะเลสาบแถบฟูจิที่เล็กที่สุด แต่ก็มีมีทิวทัศน์ที่สวยงามเมื่อมองจากลานอิโบชิดาเกะพาโนรามาแพลตฟอร์มทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ ภาพสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิบนผิวน้ำทะเลสาบเป็นที่รู้จักกันในนาม ภูเขาไฟฟูจิกลับหัว ตัวเลือกกิจกรรมกลางแจ้งบนบกของคุณมีทั้งการปีนเขา การตั้งแคมป์และการตกปลา ส่วนบนน้ำคุณยังสามารถตกปลา เล่นสกีน้ำ เจ็ทสกีและพายเรืออีกด้วย

ทะเลสาบโมโตซูโกะ
ทะเลสาบโมโตซุ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของทะเลสาบแถบฟูจิ มีน้ำที่ใสจนถึงสุดความลึกของมัน คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวภูเขาไฟฟูจิจากชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบซึ่งปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน

การตั้งแคมป์ เดินป่า ขี่ม้าและกีฬาทางน้ำ ล้วนเป็นตัวเลือกของกิจกรรมที่นี่ในช่วงเดือนที่อากาศอบอุ่น และในฤดูหนาวคุณยังสามารถเล่นสเก็ตบนทะเลสาบโมโตซูโกะได้อีกด้วย สำหรับการชมวิวใต้น้ำของทะเลสาบ ให้ขึ้นเรือโมกูรัน เรือสำราญสีเหลืองสดใสที่ให้ผู้โดยสารได้สัมผัสประสบการณ์เรือท้องกระจก

.

 

ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

.

xxx

yyy

 
 

.

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

-

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวญี่ปุ่น (Travel Japan)

เที่ยวรอบโลก (Travel World)

-----------------------------------------

.

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward