iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

UN-HABITAT  โครงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Human Settlements Program: UN-Habitat)

 โครงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Human Settlements Program: UN-Habitat) เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน สหประชาชาติเพื่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ได้รับคำสั่งจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) ให้ส่งเสริมเมืองและเมืองที่มีความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการจัดหาที่พักพิงที่เพียงพอสำหรับทุกคน

โครงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Human Settlements Program: UN-Habitat) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 เป็นผลของการประชุมสหประชาชาติครั้งแรก ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Habitat I) ที่จัดขึ้นใน เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในปี 1976 

UN-Habitat มีสำนักงานใหญ่ที่ สำนักงานสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี , เคนยา 

หน่วยงานพัฒนาขีดความสามารถ (The Capacity Development Unit: CDU) ทำหน้าที่ ผสมผสานความรู้ การวิจัย เครื่องมือ การพัฒนาทักษะ และการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมพันธมิตร Habitat Agenda และเจ้าหน้าที่ของ UN-Habitat เข้าสู่กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถที่สอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นไปที่เมืองต่างๆ โดยใช้ความรู้และข้อมูลทั้งหมดที่สร้างขึ้นจาก เอเจนซี่

ที่อยู่: 

สหประชาชาติ ประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ ชั้น 12 ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward