iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

เที่ยวภูเก็ต เมือง ศาลเจ้าปุดจ้อ (Kuan im Teng)

 

 

ศาลเจ้าปุดจ้อ หรือที่คนภูเก็ตนิยมเรียกว่า อ๊ามปุดจ้อ หรือ ปุดจ้ออ๊าม มีชื่อในภาษาฮกเกี้ยนว่า กินอิมเบี้ยว เป็นศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต สร้างเมื่อปลายสมัยราชวงศ์ชิง สำหรับบูชากวนอิมปุดจ้อหรือคนไทยรู้จักในนาม เจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลเจ้าที่ผูกพันคู่กับชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนาน คนภูเก็ตเชื้อสายจีนนิยมมาไหว้ขอบุตรและไหว้ขอพรในวันแต่งงาน

ประวัติ เจ้าแม่กวนอิม คนภูเก็ตนิยมเรียกว่า ปุดจ้อ หรือ กวนอิมปุดจ้อ ศาลเจ้าปุดจ้อ หรือที่คนภูเก็ตนิยมเรียกว่าอ๊ามปุดจ้อ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฎแน่ชัด ตามคำบอกเล่าคนเก่า ศาลเจ้าหลังนี้เดิมเคยเป็นศาลเจ้าของเทพเจ้ากวนอูมาก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมในภายหลัง จากบันทึกป้ายหินเกี่ยวกับการบูรณะศาลเจ้าหลังปัจจุบัน เขียนว่าศาลเจ้ากวนอิมหลังนี้เกิดจากความศรัทธาของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตรวมกันบริจาคเมื่อปีนักกษัตรอู้เซิน ตรงกับปีรัชศกที่ 34 ของจักรพรรดิกวังซฺวี่ แห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2451 สร้างศาลขึ้นปีนักกษัตรจีโย่ว ตรงกับปีรัชศกที่ 1 ของจักรพรรดิผู่อี๋ หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิเซวียนถ่ง แห่งราชวงศ์ชิงตรงกับ พ.ศ.2452

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวภูเก็ต (Travel Phuket)

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

----------------------------------------- 

 

 

 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

.

.20230903 ศาลเจ้าปุดจ้อ (Kuan im Teng)

https://photos.app.goo.gl/11k5Se2rmoFWcLTb8

 
 
 
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward