iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

 เที่ยวกระบี่ เมือง ศาลหลักเมือง (City Pillar Shrine)

 

 

ศาลหลักเมืองกระบี่: สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อันเป็นที่เคารพของชาวกระบี่

แผนที่ https://maps.app.goo.gl/gHSNn8zRM1ZzHpgu9

ศาลหลักเมืองกระบี่ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทย ถนนอุตรกิจ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของเมือง

ประวัติความเป็นมา ศาลหลักเมืองกระบี่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวกระบี่ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยมีการอัญเชิญเสาหลักเมืองจากวัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร มาประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนี้

สิ่งที่น่าสนใจในศาลหลักเมืองกระบี่ 

- เสาหลักเมือง เสาหลักเมืองกระบี่เป็นเสาไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในอาคารทรงไทยจตุรมุขที่สวยงาม มีความเชื่อว่าเสาหลักเมืองนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพารักษ์ผู้คุ้มครองเมือง

- พระพุทธรูป:**  ภายในศาลหลักเมืองมีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่ ได้แก่ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธรูปปางประทานพร

- ศาลพระภูมิ เป็นศาลเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ด้านข้างเสาหลักเมือง เป็นที่สักการะของพระภูมิเจ้าที่ เทพารักษ์ผู้คุ้มครองสถานที่

กิจกรรมที่น่าสนใจ

- สักการะเสาหลักเมืองและพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

- ทำบุญไหว้พระเพื่อความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง

- ขอพร ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องหน้าที่การงาน ความรัก และสุขภาพ

- ชมสถาปัตยกรรม ศาลหลักเมืองกระบี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์แบบไทยภาคใต้

ศาลหลักเมืองกระบี่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางวัฒนธรรมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวกระบี่ หากคุณมีโอกาสได้มาเยือนกระบี่ อย่าลืมแวะมาสักการะเสาหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวกระบี่ (Travel Krabi)

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

 

 

 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward