iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Waiyapot ep014 The formation of primary geomagnetic fields การเกิดสนามแม่เหล็กโลก

 

 

EP 14 The formation of primary geomagnetic fields การเกิดสนามแม่เหล็กโลก

เมื่อประมาณ 4,200-3,800 My. จากการชนกันระหว่างโลกกับดาวเคราะห์ Theia ในขณะที่ดาวเคราะห์ทั้งคู่อยู่ในภาวะเป็นหินหลอมเหลวอยู่ โลกใหม่ที่ประกอบด้วยดาวเคราะห์ทั้งคู่จะมีการแยกลำดับส่วนเนื่องจากน้ำหนัก (gravity) เป็นชั้นเปลือกโลก (crust) ประกอบด้วยสารประกอบ silica และ magnesium (SIMA) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เป็น เนื้อโลก (mantle) ประกอบด้วย iron และmagnesium เป็นส่วนใหญ่ และส่วนที่เป็นใจโลก (core) ประกอบด้วย เหล็ก และนิกเกิล เป็นส่วนใหญ่ ผลจากการชนกันของดาวเคราะห์ volatiles รวมทั้งไอน้ำบางส่วนได้หลุดจากแรงโน้มถ่วงหายไปในอวกาศ ทำให้ขนาดของ core ใหญ่ผิดปกติ ส่วน outer core เป็นของเหลว (น้อยกว่าโลกปัจจุบันมาก ) ทำให้เกิดกระแสร์ electron เกิดอำนาจสนามแม่เหล็กโลกขึ้น ตามกฎมือซ้ายของ ฟาราเดย์ สนามแม่เหล็กโลกนี้เป็นตัวป้องกันและลดอิทธิพลของพายุสุริยะและรังสี cosmic ที่เป็นอันตรายต่อผิวโลก.

 

Fig. 14.1 the generation of melting outer core

https://www.youtube.com/watch?v=NQ4CUw9RcuA

(The Whole History of the Earth and Life (Finished Edition))

Fig 14.2 การเกิด primary geomagnetic field ของโลกในยุค Hadean
(The Whole History of the Earth and Life (Finished Edition))

.

ที่มา

https://www.facebook.com/weerasak.phomthong

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

Waiyapot บทความ ไวยพจน์ วรกนก (Waiyapot Worakanok) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward