iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Sathian ตอนที่ 24…..ถ้าท่านเกษียณอายุราชการแล้วคิดจะเป็นนายเหมือง ท่านต้องรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว

 

ทำไงดีถึงจะคุ้มทุน

24 พฤศจิกายน 2566…อุตส่าห์หากรรมมาทำเหมืองตอนที่ื 24…..ถ้าท่านเกษียณอายุราชการแล้วคิดจะเป็นนายเหมืองท่านต้องรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว จนกว่าท่านจะได้รับประทานบัตรซึ่งเฉลี่ยระยะเวลาประมาณ4 ปีนับตั้งแต่เริ่มยื่นคำขอตามขบวนการปกติ เพราะคำขอไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือโอน หรือจัดเป็นมรดกในพินัยกรรมได้ จงอย่าได้ลืมหายใจเป็นอันขาด…ตอนขอควรเป็นชื่อนิติบุคคล แต่ตอนนั้นเราและกัลยาณมิตรไม่ได้คิดถึง เพราะเมื่อได้เป็นประทานบัตรแล้วก็ใช้การเช่าช่วงได้ แต่เมื่อป่านขาดเราก็ต้องเพิ่มทุน การปรับปรุงแก้ไขรายงานEIA ต้องมีค่าใช้จ่าย อีกทั้งก็ไม่แน่ว่าจะผ่านความเห็นชอบ เรียกว่าตีตั๋วแล้วอาจไม่ได้ดูหนังก็ได้ หุ้นส่วนบางรายก็ถอนตัว ไม่ติดใจอะไร แต่สำหรับเรา ต้องสู้ต่อไป ด้วยความคิดที่ว่า เรียนและจบ ทำงานด้านกำกับดูแลผู้ประกอบการทำเหมืองมานาน เราจึงต่อสู้จนได้รับประทานบัตร และมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากในสายงานนี้ ค่อยต่อคราวหน้าครับ…

.

ที่มา

https://www.facebook.com/sathian.snansieng

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

บทความ เสถียร สนั่นเสียง (Sathian Snansieng) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

น้ำฝนที่ขังมีสีมรกต ตรวจสอบแล้วไม่มีมลพิษแต่อย่างใด โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางmonitoring

โรงโม่ของพันทมิตรที่ช่วยซื้อแร่เราไปบดและจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward