iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Nares อินโดนีเซีย ตะลุยแดนอิเหนากับสมาคมธรณี (10) ขุดทองปีศาจที่คาวาห์ อีเจี้ยน

 

ภาพที่ 1 ภาพวาดแสดงถึงก๊าซและหินหลอมเหลว รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ที่พบในภูเขาไฟคาวาห์ อีเจี้ยน

 

ตะลุยแดนอิเหนากับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (10) ขุดทองปีศาจที่คาวาห์ อีเจี้ยน
 
คาวาห์ อีเจี้ยน มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความงามทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีน้ำสีเขียวมรกต และเปลวเพลิงสีน้ำเงิน ที่นักท่องเที่ยวยกให้เป็นเต้ยในเอเซียและโลก จนทำให้นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาเยือน โดยมิใส่ใจคำเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกวินาที
 
Van Bergen et al., 2000 ให้ความเห็นว่า ภูเขาไฟอีเจี้ยนมีความพิเศษที่โดดเด่นกว่าภูเขาไฟโดยทั่วไปในหลายประการ ได้แก่เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีทะเลสาบในปากปล่องภูเขาไฟ ที่เต็มไปด้วยสารละลายของหินหลอมเหลวใต้พิภพ ผลผลิตจากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับหินต่างๆ การระเหยของน้ำในทะเลสาบ รวมทั้งน้ำฝน น้ำใต้ดิน และน้ำร้อนใต้พิภพ (ภาพที่ 1) ทั้งหมดนี้ ทำให้ทะเลสาบจึงเปรียบเสมือนหม้อเคี่ยวสารระเหยและกลุ่มก๊าซ ที่อาจถูกขับออกมาจากหินหลอมเหลว (magma) โดยตรงในรูปของก๊าซ SO2, H2S, HCl, and HF หรือติดมากับกลุ่มก๊าซในน้ำร้อนใต้พิภพที่ก้นของทะเลสาบ ซึ่งในปัจจุบันนี้ เป็นที่ยอมรับว่า คาวาห์ อีเจี้ยน คือทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่มีน้ำมีสภาพเป็นกรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
ภูเขาไฟอีเจี้ยนยังมีชื่อเสียงว่ามีเปลวไฟสีน้ำเงินลุกโชติช่วง ที่สามารถมองเห็นได้สวยงาม และชัดเจนในเวลากลางคืน ซึ่งสาเหตุก็คือ การลุกไหม้ของกำมะถัน ในปากปล่องภูเขาไฟ ทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ให้สีน้ำเงิน ดังสมการข้างล่าง
 
2S8(solid) + 8O2(gas) <-> 8SO2(gas)
 
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คาวาห์ อีเจี้ยนมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก นั่ก็คือ การทำเหมืองกำมะถันด้วยมือ ตามวิธีการโบราณที่เหลือเชื่อ และอันตรายอย่างยิ่ง ขาวพื้นเมืองอาศัยการสังเกตเห็นว่า เมื่อก๊าซซัลเฟอร์ร้อน ได้รับความเย็น ก็จะควบแน่นเป็นของแข็ง พวกเขาจึงใช้ท่อเหล็กหรือเซรามิกเสียบเข้าไปในบริเวณที่ก๊าซพวยพุ่งออกมา ก๊าซซัลเฟอร์เมื่อเย็นลงจะกลายเป็นของเหลวสีแดง ไหลลงมาตามท่อ แล้วตกสะสมตัวเป็นกำมะถันก้อนสีเหลือง (ภาพที่2) ที่เรียกกันว่า ทองปีศาจ ( devil’s gold) จากนั้นชาวบ้านจะใช้เหล็กแซะและกระแทกให้แตกเป็นก้อนหรือแผ่นที่พอเหมาะ แล้วหาบลงมาขายที่ร้านรับซื้อที่ข้างล่างภูเขา
นอกจากนี้ คาวาห์ อีเจี้ยน ยังมีทรัพยากรธรณีอีกชนิดหนึ่งที่รอการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ นั่นคือ ยิปซั่ม ซึ่งน่าจะมีการกำเนิดดังนี้ หินปูนอายุนีโอจีน ที่วางตัวรองรับหินภูเขาไฟของภูเขาไฟอีเจี้ยนเก่านั้น บางส่วนจะถูกขับดันขึ้นมา พร้อมกับการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้ได้ปูนขาว (CaOH) ที่ทำปฏิกิริยากับ ไฮโดรเจนซัลเฟต (H2SO4) ทำให้เกิดยิปซั่ม (CaSO4) เช่นที่พบในแม่น้ำ Banyu pahit (ภาพที่ 3 และ 4) ตามสมการ
 
H2SO4 + CaOH <-> CaSO4 + H2O
 
การกำเนิดยิปซั่มโดยรวมนั้น แสดงได้ตามรูปของ Utami et al., 2019 (ภาพที่ 5) โดยที่แร่ธาตุที่ละลายปะปนอยู่ในน้ำของทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟโดยไหลซึมตามใต้ดินไปโผล่ที่แม่น้ำ Banyu Pahit และเกิดการสะสมตัวของแร่ยิปซั่ม
 
บทความประกอบทัศนศึกษาของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ตอน ตะลุยแดนอิเหนาระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ก็จบลงในบทนี้ ต่อไปก็รอดูรูปถ่ายประเภทเดินน้อยแต่หลายร้อยรูป นะครับ ท่านสารวัตร
 
 
 
ภาพที่ 2 ภาพการวางท่อเพื่อดักและเก็บแร่กำมะถัน ที่ภูเขาไฟคาวาห์ อีเจี้ยน 
 
 
 
ภาพที่ 3 แผนที่ภูเขาไฟคาวาห์ อีเจี้ยน แสดงแม่น้ำ Banyu Pahit และตำแหน่งที่พบแร่ยิปซั่มตกสะสมตัว
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ภาพถ่ายแสดงแร่ยิปซั่มที่พบที่แม่น้ำ Banyu Pahit
 
 
ภาพที่ 5 ภาพการกำเนิดแร่ยิปซัม และความสัมพันธ์กับภูเขาไฟอีเจี้ยน
 
 
 

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward