iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ขั้นตอนดำเนินการ โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า มีดังนี้

1. ช่วงเทศกาล โครงการจะไถ่วัวหรือควายตัวเมีย จากโรงฆ่าส้ตว์

2. จะนำส่งวัวควายที่ไถ่ไปที่ วัดป่านิคมพัฒนาราม บ้านนิคม อำเภอกระจาย จังหวัดยโสธร (หรือวัดอื่นตามพิจารณาของพระอาจารย์โกมล)

3. วัวควายที่ไถ่จะได้อยู่ที่วัดอย่างน้อย 3-7 วัน ให้น้องวัวควายได้ทำใจตั้งสติที่รอดมาจากโรงฆ่าสัตว์ จนได้มาอาศัยร่มเงาของวัด

4. วัดป่านิคมพัฒนาราม จัดตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการ เพื่อมาร่วมกันเป็นผู้คัดเลือกคนหรือครอบครัวที่มีความเหมาะสมให้มารับไปเลี้ยง โดยผู้ที่จะมารับไปเลี้ยงควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- เป็นผู้มีความประพฤติดี ที่ทางวัดและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

- เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

- ร่วมกิจกรรมกับทางวัดด้วยดี 

** ถ้ามีบุตรที่ไม่เกิน ม. 6 จะดีมาก เพราะอยากให้บุตรเป็นผู้มาร่วมรับมอบเพื่อนำไปเลี้ยงดู เพื่อที่เด็กจะได้ผูกพันกับทางวัดและรู้สึกว่ามาวัดได้อะไรดี ๆ อยู่เสมอ

5. ข้อตกลง ผู้รับไปเลี้ยงต้องให้คำสัญญากับทางวัดดังนี้

- จะไม่นำไปขาย ไม่นำไปจำนำ หรือนำไปแลกเป็นมูลค่าใด ๆ

- จะไม่พยายามฆ่า และจะต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด

- ห้ามและไม่มีสิทธิ์นำไปยกให้คนอื่นเลี้ยงต่อเด็ดขาด

- หากเลี้ยงไม่ได้ไม่ไหว ขอให้ส่งคืนวัดเท่านั้น

-----------------------------------

ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

----------------------------------- 

ดูข้อมูลกิจกรรมการไถ่ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมด

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร

- เรื่องราวของโครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่ วัดป่านิคมพัฒนาราม ยโสธร

- .....

ไถ่ชีวิตตัวที่ 87 น้องบุญเฮง วันปิยะ 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 86 น้องนำโชค วันปิยะ 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 85 น้องบุญนำ วันปิยะ 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 84 น้องน้ำนม วันแม่ 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 82 น้องเมตตา และตัว 83 น้องบุพการี (ลูกติด) ถวายวันเข้าพรรษา

ไถ่ชีวิตตัวที่ 81 น้องเทียนทอง วันเข้าพรรษา 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 80 น้องดิออร์ บุญรักษาถวายวันเข้าพรรษา 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 79 น้องบุญชื่น วันเข้าพรรษา 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 78 น้องมงคล วันพืชมงคล 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 77 น้องเสาร์ วันสงการนต์ 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 76 น้องบุญชุ่ม วันสงการนต์ 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 75 น้องบุญนำ มาฆบูชา 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 74 น้องบุญรุ่ง มาฆบูชา 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 73 น้องสาธุ มาฆบูชา 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 72 น้องบุญพร้อม มาฆบูชา 2564

ไถ่ชีวิตตัวที่ 71 น้องบุญรอดปลอดภัย วันพ่อ 2563

ไถ่ชีวิตตัวที่ 70 น้องบุญเพิ่ม วันปิยะ 2563

ไถ่ชีวิตตัวที่ 69 น้องบุญพา วันออกพรรษา 2563

ไถ่ชีวิตตัวที่ 68 น้องปันสุข วันทอดกฐินวัดป่านิคมพัฒนาราม

ไถ่ชีวิตตัวที่ 67 น้องแจ่มใส วันแม่ 2653

ไถ่ชีวิตตัวที่ 66 น้องสดชื่น วันเข้าพรรษา 2653

ไถ่ชีวิตตัวที่ 65 น้องฝันดี วันเข้าพรรษา 2653

- ไถ่ชีวิตตัวที่ 64 น้องปลอดภัย วันเข้าพรรษา 2653

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 63 น้องบุญมาใหม่ วันสงการนต์ 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 62 น้องสดใส วันวาเลนไทร์ กพ. 2563

- ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 61 น้องแข็งแรง วันมาฆบูชา กพ. 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 60 น้องหนูทอง วันปีใหม่ มค. 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 59 น้องทองสุข วันปีใหม่ มค. 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 58 น้องข้าวหอม วันคริสมาส ธค. 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 57 น้องไอดิน วันพ่อ ธค. 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 56 น้องโชคใหญ่ วันออกพรรษา ตค. 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 55 น้องบุญใหญ่ วันออกพรรษา ตค. 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 54 น้องน้ำนม ไถ่ชีวิตช่วง​วันเฉลิมฯ​ และวันแม่ปี 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา วันเข้าพรรษา 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 52 น้องบุญนาขวัญ วันพืชมงคล 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 51 น้องโชคบุญมี วันพืชมงคล 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 50 น้องแป้งหอม วันสงการนต์ 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 49 น้องมารวย วันมาฆบูชา 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 48 น้องอั่งเปา วันตรุษจีน 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 47 บุญพารวย วันปีใหม่ 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 46 น้องบุญอำนวย วันพ่อ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 45 น้องบุญรักษา วันพ่อ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 44 น้องสุขใจ ออกพรรษา บุญกฐิน 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 43 น้องโชคสิริ ออกพรรษาบุญกฐิน 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 42 น้องอุ้มบุญ ออกพรรษาบุญกฐิน 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 41 น้องอึ้งย้ง ไถ่ชีวิต 2 วันมหาราช 13 และ 23 ตุลา 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 40 น้องหมูป่า วันแม่ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 39 น้องบุญวารุณี วันเข้าพรรษา 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 38 น้องบุญราศรี วันวิสาขบูชา 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 37 น้องบุญมี วันสงกรานต์ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 36 น้องรักจัง วันมาฆบูชาและวาเลนไทน์ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 35 น้องเสาร์สดใส วันปีใหม่ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 34 น้องตูน วันพ่อ 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 33 น้องบุญช่วย วันมหาราช 13-23 ตค 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 32 น้องตุ๊กกี้ วันปิยะมหาราช 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 31 น้องคำแพง วันแม่ 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 30 น้องบุญหลาย วันเข้าพรรษา 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 29 น้องบุญรอด วันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 28 น้องขวัญข้าว วันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 27 น้องน้ำตาล วันสงการนต์ 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 26 น้องฟ้าใหม่ วันปีใหม่ 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 25 น้องคำแก้ว วันพ่อ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 24 น้องค้ำคูณ วันพ่อ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 23 น้องพอเพียง วันพ่อ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 22 น้องภูมิใจ วันพ่อ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 21 น้องบุญมา ออกพรรษากฐิน 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 20 น้องบุญช่วย ออกพรรษากฐิน 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 19 น้องมาลัย วันแม่ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 18 น้องน้ำฝน วันเข้าพรรษา เดือนกรกฏาคม 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 17 น้องใบบุญ วันเข้าพรรษา 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 16 น้องขวัญนา วันพืชมงคล 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 15 น้องน้ำใส สงการนต์ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 14 น้องดอกรัก วันมาฆบูชาและวาเลนไทร์ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 13 น้องวันใหม่ วันปีใหม่ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 12 น้องปอ ทำดีวันพ่อ 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 11 น้องกระถิน ในวันออกพรรษาปี 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 10 น้องมะลิ ทำดีในวันแม่ปี 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 9 น้องสุพรรษา ทำดีในวันเข้าพรรษาปี 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 8 น้องวาสนา ในวันวิสาขบูชา 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 7 น้องสงการนต์ ทำบุญวันสงการนต์ 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 6 น้องปีใหม่ ทำดีวันปีใหม่ 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 5 น้องเบญจลักษณ์ (จอย) ทำดีวันพ่อ 2557

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 4 น้องเบญจกุญ (ซาร่า) วันปิยะ 2557

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 3 น้องเบญจภรณ์ (น้องอแมนด้า) วันปิยะ 2557

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 2 เบญจนารี (เจนนี่) ทำบุญวันแม่ 2557

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 1 น้องเบญวรรณ (ควายตัวแรกของโครงการ) เข้าพรรษา 2557

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward