iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ขอแนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ พลเมืองดิจิทัล (www.phonlamuangdee.com) เป็นเว็บแหล่งเรียรู้ออนไลน์ที่มีฟรีคอร์สออนไลน์มากมายให้ได้เรียนรู้ หลายโครงการพัฒาทักษะพร้อมได้รับใบรับรอง นอกจากนั้นยังสรุปข่าว หนังสือ Podcast แนวคิดผู้บริหาร พร้อมแนะนำงานดี ๆ เกิดจากกลุ่มผู้สนใจพัฒนาทักษะ Data Analytics มารวมกลุ่มพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันบริหารจัดการโดย DEPA, AIT และ SCB Academy 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เรียนดิจิทัล | พลเมืองดี(จิทัล) | Thailand (phonlamuangdee.com)

- บทเรียนออนไลน์ ครอสฟรีอเคเดมี่ https://www.pmd.academy/

- ครอสฟรีจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก https://www.phonlamuangdee.com/recommended-courses

- ทักษะวัฒนะ https://www.phonlamuangdee.com/taksawattana

Coding The Future https://ctf.pmd47.com/ โครงการจาก Microsoft, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Software park Thailand และ SCB Academy ที่ต้องการสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์เริ่มจากศูนย์ให้มีความรู้ได้ภายใน 6 เดือน สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง กำลังหางาน ต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือต้องการจะหาโอกาสเติบโตในสายอาชีพ

-----------------------------

มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
#iok2u www.iok2u.com

-------------------------------------------------