iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

e-learning จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 20 คอร์สเรียนออนไลน์

 

ขอแนะนำ คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ! จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้สนใจมาพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้ต่อยอดความรู้ แบบได้ใบประกาศ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนจบรับใบประกาศได้เลย ที่สำคัญ เรียนฟรี มีหลักสูตรมากกว่า 20 คอร์ส สนใจติดตามได้ที่ 
 
- นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน (The innovation of sustainable home) 
 
- สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS (Creating a Basic Web Page with HTML and CSS)
 
- ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ (Describing figures in English)
 
- การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
 
- การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 
- การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (The production of solid fuel and activated carbon from agricultural waste)
 
- การสอนงาน (Coaching)
 
- การให้คำปรึกษาในงาน (Counseling)
 
- การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU012+2018/about
 
- วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ (Data Science Essential and Applications)
 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)
 
- องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 
- เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ (Technical Academic Presentation)
 
- การบริการที่เป็นเลิศ (The excellent service)
 
- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
- การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Learning Design)
 
- การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา (e-Learning Production for Education)
 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information technology and Communication for education)
 
- วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา (The global warming solutions)
 
 
 
#วิธีสมัครเข้าเรียน (คอร์สนี้ไม่มีวันหมดอายุ และบุคคลทั่วไปสามารถเรียนได้)
1. กดตามลงก์ไปลงทะเบียน
2. คลิกที่ "เข้าคอร์สที่อยากเรียน"
3. ทำการกรอกข้อมูลและลงทะเบียนได้เลย
.
ที่มา https://lms.thaimooc.org/

ที่มาข้อมูลภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

สนใจเรื่องราวแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมคลิกที่นี่

e-learning Thai MOOC การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward