iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Covid หลักสูตรออนไลน์ ฟรี ”โควิด-19 และระบาดวิทยา” โดย อาจารย์ยง และอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

 

 วันนีัขอแนะนำ​แหล่งเรียนรู้เรื่อง โควิด-19 ที่น่าศึกษาในช่วงนี้ครับ เรียนรู้เพื่อทราบและเท่าทันเพื่อดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยไปด้วยกันครับ

? หลักสูตรออนไลน์ ฟรี ”โควิด-19 และระบาดวิทยา” โดย อาจารย์ยง และอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

? สนใจเรียนรู้ที่ลิ้งค์ https://learningcovid.ku.ac.th

.

แนะนำวิดีโอ ชีวิตวิถีใหม่

{youtue}5ZdsYpaXsZI{/youtube}

 

#เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ไทยชนะ

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------