iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Marketing การวางตำแหน่งองค์กร (Boston Consulting Group (BCG))

การหาทิศทางการวางตำแหน่งองค์กร (BCG) Growth share matrix BCG เป็นเครื่องมือที่ถูกคิดค้นโดย Boston Consulting ในปี 1986 โดยใช้สำหรับวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด ในรูปแบบของตาราง Matrix 2x2 เพื่อช่วยให้เราสามารถวางแผนการขายสินค้า วางกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ได้ดีขึ้น โดย BCG Matrix นั้น จะพิจารณาจาก 2 เรื่องคือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share)

โดยอัตราการเติบโตของตลาดนั้นเป็นตัวใช้อธิบายการขยายตัวของตลาดสินค้าโดยรวมๆ ว่าตลาดเป็นที่น่าสนใจมากแค่ไหน ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ว่ามียอดขาย หรือมีผู้บริโภคเป็นกี่เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจของคู่แข่งเจ้าใหญ่ที่สุด ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้ง 2 นี้ก็จะถูกใช้เป็นเส้นแบ่งแกนในการทำ BCG Matrix และเมื่อแบ่งออกมาแล้ว เราก็จะได้รูปแบบ 4 ช่อง

- ตลาดที่กำลังจะมีการเติบโต (Stars) คือจุดที่ตลาดกำลังมีการเติบโตที่สูง ควรคว้าหาวิธีช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น ซึ่งการแข่งขันทางธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีมากจากคู่แข่งขันด้วย จะส่งผลให้ธุรกิจที่อยู่ในตำแหน่งนี้ ต้องพยายามใช้เงินสดที่มีออกมาลงทุนให้มากขึ้น เพื่อให้ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดับคงที่หรือเติบโตให้แซงหน้าคู่แข่ง ซึ่งถ้าการลงทุนเพื่อรักษาระดับของธุรกิจให้มีความคงที่ในตำแหน่งที่พอใจให้ประสบความสำเร็จได้แล้วล่ะก็ ผลที่ได้ต่อมาคือธุรกิจจะเปลี่ยนจากตำแหน่ง Stars ไปเป็น Cash Cows

- ตลาดที่มีรายได้เข้าต่อเนื่องคงที่ (Cash Cows) เปรียบเสมือนวัวนมที่ให้นมกับเราได้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มมากแล้ว โดยธุรกิจในช่องนี้ ได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่สูง ในตลาดมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นไป หรืออาจไม่มีการเติบโตแล้ว ตลาดจะอยู่ในจุดอิ่มสามารถอยู่ได้ด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับจากส่วนแบ่งการตลาดต่อเนื่องในปริมาณมาก อาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ยังสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนกับส่วนอื่นแทนด้วย

- ตลาดเริ่มใหม่ (Question Marks) คือธุรกิจที่เริ่มเข้ามาอาจยังมีข้อสงสัย ในแนวทางด้านต่าง ทำให้ยังมีส่วนแบ่งการตลาดยังมีน้อย สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจกลุ่มนี้ต้องการคือ ต้องใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ มาก เช่น เงินทุนเพื่อแนะนำตัว และช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดกับคู่แข่งเจ้าอื่น ซึ่งไม่เพียง เงินทุนอย่างเดียวจะประสบความสำเร็จได้ ควรจะต้องมีการคิดวิเคราะห์วางแผนให้ดี เป้าหมายของกลุ่มนี้คือไปสู่กลุ่ม Stars และ Cows ให้ได้ ดังนั้นควรใช้การบริหารจัดการ ความรู้เข้าใจในการตลาด และเงินทุนให้ดีสร้างความคุ้มค่าให้ได้มากที่สุด ไม่เช่นนั้นแล้วนอกจากไปสู่เป้าหมายไม่ได้แล้วยังอาจตกไปอยู่ในสถานะของ Dogs แทนได้

- ตลาดที่เริ่มจะหยุด (Dogs) เป็นตำแหน่งที่ธุรกิจมีส่วนแบ่งการตลาดน้อย หรือในตลาดเริ่มเติบโตลดน้อยลง ทำให้ผลกำไรลดน้อยลง ธุรกิจที่ตกอยู่ในตำแหน่งนี้มีโอกาสยากที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งอื่นๆ  

.

ที่มา

- ...

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward