iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ทัศนวิสัย (Visibility) กับวิสัยทัศน์ (Vision) ส่วนไหนสำคัญกับชีวิตเรา
เปรียบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจให้มีความคล้ายกัน เราควรต้องให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิต การขับเคลื่อนเดินทางของชีวิตและธุรกิจอย่างไร และในส่วนของคำว่า ทัศนวิสัย (Visibility) และวิสัยทัศน์ (Vision) สองคำนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และส่วนไหนสำคัญกับชีวิตเราหรือการดำเนินธุรกิจเรา  
 
1. ทัศนวิสัย (Visibility) คือ ความสามารถในการมองเห็นในสถานการณ์ปัจจุบัน มักใช้บ่อยในการกำหนดความสามารถในการมองเห็นเมื่อต้องขับขี่ รถยนต์ เครื่องบิน หรือยานพาหนะต่าง ๆ การมองเห็นในสภาพปัจจุบันมีความสำคัญต่อความปลอดภัยมาก ควรให้ความสำคัญกับในส่วนนี้ก่อนออกเดินทางหรือเมื่อต้องออกเดินทางด้วยการขับขี่ ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีก็ได้พัฒนาความสามารถของอุปกรณ์เพื่อมาช่วยในการเดินทางลดปัญหาที่เกิดจากการที่ทัศนวิสัยเป็นศูนย์ หรือการมองไม่เห็นในสภาพปัจจุบัน เช่น ระบบนำทางอัตโนมัติในเครื่องบิน ที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถบินลงจอดได้โดยไม่ต้องมองเห็นจุดอ้างอิงใด ๆ หรือเรียกว่าทัศนวิสัยเป็นศูนย์ (Zero Visibility) ด้วยระบบการลงจอดอัตโนมัติของเครื่องบินและระบบนำร่องความแม่นยำสูงของสนามบิน หรือหรือรถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ทำให้สามารถขับขี่ได้เองโดยใช้อุปกรณ์ตรวจรับสัญญานที่สื่อสารกันเองระหว่างรถอัตโนมัติด้วยกัน เป็นต้น
ความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญมาก เราควรให้ความสำคัญกับการมองเห็นในส่วนนี้ก่อนออกเดินทางหรือต้องทำอะไร เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการทำสิ่งใดๆ หากมีปัญหาควรหาวิธีหรือแนวทางเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ให้เหมาะสมเมื่อจำเป็นต้องออกเดินทางด้วยการขับขี่

2. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ความสามารถการมองเห็นทิศทางที่จะเกิดในอนาคต การมองเห็นในส่วนนี้เป็นความสามารถในแต่ละคนที่มีการมองเห็นที่แตกต่างกัน การมีความสามารถในการมีวิสัยทัสน์หรือการมองเห็นอนาคตในที่นี้ มักเหมาะกับผู้บริหารเพราะเป็นการที่จะทำให้มีโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสในการปรับปรุงการเดินทางของธุรกิจ หรือการก้าวเดินในชีวิตของตัวเองก็ได้ ตัวอย่างการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่สามารถมองเห็นโอกาสและนำมาปรับปรุงการก้าวเดินขององค์กรจนประสบความสำเร็จ เช่น  
- Steve jobs ผู้มองเห็นอนาคตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายครั้ง ตั้งแต่ ระบบคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ไปจนถึงสมาร์ทโฟน ซึ่งทุกครั้งจะเป็นการก้าวเดินธุรกิจในแบบที่คนอื่นมองไม่เห็น
- Mark zuckerberg ผู้พัฒนา Facebook โดยนำแนวคิดการพัฒนาการเชื่อโยงผ่านโชเลี่ยลที่มาจากการสร้างหนังสืออนุสรณ์รุ่นให้ทันสมัยสื่อสารกันไปมาได้ ซึ่งในยุคนั้นคนอื่นยังมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าทำได้อย่างไรและจะได้ประโยชน์จากมันได้จากตรงไหน
 
วิสัยทัศน์ มีประโยชน์เพราะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงเป้าหมายทิศทางของเรา ใช้บอกแนวทางเป้าหมายให้ทราบ เพื่อที่จะดำเนินการเพื่อมุ่งบรรลุผล วิสัยทัศน์มี 3 องค์ประกอบ คือ
1. วัตถุประสงค์ (Purpose) คือ เหตุผลในการมีอยู่หรือการดำรงอยู่ขององค์กร โดยการพิจารณาเหตุผลนั้นจากมุมมองของลูกค้า เป็นการให้คุณค่าแก่ผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการของคุณ ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัททำสีหน้าต่างอาจขายเฉดสีหน้าต่าง แต่วัตถุประสงค์หลักของพวกเขาอาจทำเพื่อการควบคุมแสงและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า
2. ภาพอนาคต (Picture of the future) คือ ภาพที่จินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรหากองค์กรของคุณบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ ภาพอนาคตนี้ไม่ใช่สิ่งคลุมเครืออย่างการเป็นคนดี หรือการเป็นอันดับหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนกว่า 
3. ค่านิยม (Values) เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ หรือเป็นคุณค่าที่องค์กรอยากส่งมอบให้กับลูกค้า (Value Proposition)  
 
จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสองส่วนคือ ทัศนวิสัย (Visibility) และวิสัยทัศน์ (Vision) ต่างมีความสำคัญที่เราต้องสนใจไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือการทำธุรกิจ โดย ทัศนวิสัย (Visibility) จะสำคัญในการดำเนินชีวิตหรือธุรกิจในช่วงเวลาปัจจุบัน แต่วิสัยทัศน์ (Vision) นั้นก็ควรต้องมีการกำหนดมองไว้เพื่อเป็นแนวทางก้าวเดินในอนาคต 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward