iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
 
สนใจคลิกที่นี่ https://www.youtube.com/user/logistics2012

ขอแนะนำแหล่งวิดีโอเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวเองของ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใน Youtube มีการนำเสนอวิดีโอหลายเรื่องให้ชมกัน โดยวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ E-Learning ที่ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้สนใจทุกคนสามารถเข้าไปใช้เรียนรู้ได้ฟรี โดยในระบบจะมีหลักสูตรมากมายให้เรียนรู้ ซึ่งไม่เพียงเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการเท่านั้น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนบุคคลทั่วไป ก็สามารถสมัครเรียนได้ ฟรี ในระบบมีมากกว่าร้อยหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความสนใจ​ 

ต่อมาเมื่อสำนักโลจิสติกส์ ได้ย้ายมาที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แนวนโยบายในการทำงานที่อาจปรับเปลี่ยนภาระกิจไปบ้าง แต่ยังคงใช้ระบบเอดมในการนำเสนอ   

ที่มาข้อมูล https://www.logistics.go.th

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

?️ VDO แนะนำ Youtube กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP-Logistics-Youtube)

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward