iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

วิดีโอแนะนำหนังสือ Principles for Success (หลักการสู่ความสำเร็จ)

 

Ray Dalio นักลงทุนชื่อดังชาวอเมริกัน จัดทำวีดีโอแนะนำหนังสือขายดีของเขาในรูปมินิซีรีส์อนิเมชั่น เรื่อง Principles for Success (หลักการสู่ความสำเร็จ) โดยนำเรื่องจากในหนังสือ Principles มาทำเป็นการ์ตูนมินิซีรีส์มีความยาว 30 นาที ซึ่งเน้นเรื่องราวในหนังสือที่กล่าวถึงหลักการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เขาประสบคววามสำเร็จได้มากที่สุด

เรย์ เขียนหนังสือออกมาเล่าเรื่องนี้ หวังให้คนอ่านมากๆ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นจากการอ่านหนังสือเขา และเขายังลงทุนทำ Animation มาให้ดูประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย โดยเรย์บอกไว้ว่าเบื้องหลังความสำเร้จที่เขามี คือ การศึกษาระบบที่มี พยายามตั้งใจที่จะหาปัญหา หาแนวทางแก้ไข การพยายามทำอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อ และหาทีมงานมาช่วยเพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดได้มากที่สุด ลองศึกษาดูและอ่านประกอบหนังสือของเรา อาจจะช่วยให้เราสามารถเอามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ง่าย

เรย์ แนะนำว่าก่อนที่เราจะงานอะไร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวัน ต้องมีหลักในการจัดการเมื่อมีหลักในการทำงานที่เป็นระบบจะช่วยให้เราลดความผิดพลาดได้ดีกว่าใคร และช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่าการลงมือทำมั่วๆ แน่นอน 

เรย์ แนะนำว่าหลักในการใช้ชีวิตที่ดีต้องเกิดจากตัวเรามีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวิธีสร้างความสำเร็จในหลักการดังนี้

1. ความสำเร็จจะมีระบบที่แน่นอน มีการดำเนินงานตามขั้นตอนจะไม่มีทางลัดหรือขั้นตอนที่สำเร็จได้ง่าย การทำอะไรสักอย่างนั้นไม่มีวิธีที่จะบอกได้ว่าจะถูกต้องแน่นอน จะต้องมีการทดลองทำให้เยอะให้เกิดการเรียนรู้ทั้งจากความผิดพลาดและความสำเร็จ ยิ่งทำมากเรียนรู้มากก็จะประสบความสำเร็จค่อยสร้างหลักการทำงานที่ทำให้สำเร็จเป็นระบบ

2. ต้องพยายามหาแนวทางการทำงานในแบบของตัวเองที่มีความเฉพาะอย่าทำตามคนอื่น เพราะการทำงานของแต่ละคนจะมีเทคนิควิธีการเฉพาะตัว เราอาจไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เหมือนคนอื่น เพราะแต่ละคนมีความพร้อมและปัจจัยนความสำเร็จที่แตกต่างกัน คนแต่ละคนมีความต่างกันย่อมมีความถนัดหรือโอกาสที่จะพบเจอสถานการณ์ที่ต่างกัน ต้องหาแนวทางเทคนิคและนำมาสร้างเป็นหลักการทำงานของตัวเอง

3. หมั่นทำงานและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่มี การมีชีวิตที่เน้นความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเหมือนคนอื่น จะเ็นสิ่งที่ถ่วงทำให้ถูกดึงไว้ไม่ให้ก้าวหน้า หากถูกสอนด้วยความเชื่อที่ผิดมุ่งที่จะอยู่แบบปลอดภัยเหมือนทุกคน  ก็จะไม่แตกต่างและก้าวหน้าไปได้พร้อมทุกคน ต้องเรียนรู้และปรับแต่งวิธีคิดของตัวเองให้มีความกล้าที่จะทำงานเสี่ยงที่จะเดินทางเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง
.
ที่มา Principles for Success by Ray Dalio
.

รวบรวม

www.iok2u.com

----------------------------------------------------------

แนะนำหนังสืออื่นของ Ray

วิดีโอแนะนำหนังสือ Principles for Success (หลักการสู่ความสำเร็จ)

วิดีโอแนะนำหนังสือ The Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail

--------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward