iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
สว.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์  สัมภาษณ์ในรายการ “กาแฟดำ” ประเด็น “อยู่ให้เป็น อย่างยั่งยืน”
 
วันนี้ 16 พค 2563 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ในรายการ “กาแฟดำ” ประเด็น “อยู่ให้เป็น อย่างยั่งยืน” (ตอนที่ 2) โดยมี คุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการทาง MCOT HD ช่อง 30 ติดตามรับชมได้เลยครับ
รายการกาแฟดำ “อยู่ให้รอด อยู่ให้เป็น อย่างยั่งยืน” คุณสุทธิชัย คุยกับ คุณ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 
วันท่ี่ 14 พค และ 15 พค นี้ เวลา 22.30 น ทาง mcot HD ช่อง 30
สัมภาษณ์ในรายการ “กาแฟดำ” ประเด็น “อยู่ให้เป็น อย่างยั่งยืน” (ตอนที่ 1)
สัมภาษณ์ในรายการ “กาแฟดำ” ประเด็น “อยู่ให้เป็น อย่างยั่งยืน” (ตอนที่ 2)
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward