อุทยานธรณีกาวบั่ง เวียดนาม

ตั้งอยู่ติดกับชายแดนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 มีพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 250,000 คน จาก 9 ชาติพันธุ์ มีจุดศึกษาด้านธรณีวิทยาหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตกบั่นซก-เต๋อเทียนที่แบ่งเขตแดนเวียดนาม-จีน กับถ้ำเหงิมงาว นอกจากนี้ยังประกอบด้วยจุดศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวม 215 จุด รวมทั้ง อนุสรณ์สถานระดับชาติอีก 3 แห่ง

อุทยานธรณีกาวบั่งถูกแบ่งออกเป็นสองด้านด้วยระนาบเลื่อนเหลื่อม “กาวบั่ง-เตียนเยิน” (Cao Bang-Tien Yen Left Lateral Fault) ซึ่งมีแนวการวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเลื่อนตัวไปทางซ้าย ผลจากการเคลื่อนตัวออกจากกันดังกล่าวทำให้เปลือกโลกส่วนหนึ่งฉีกขาดทรุดตัวลงเป็นแอ่งสะสมตะกอนกาวบั่ง (Cao Bang Basin) มีอายุประมาณสิบกว่าล้านปี พื้นที่ทางด้านตะวันออกของอุทยานประกอบด้วยเทือกเขาหินปูนที่มีอายุในมหายุคชีวิตเก่า (Paleozoic Era) ส่วนด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาหินตะกอน หินบะซอลต์รูปหมอน หินอุลตร้าเมฟิก และหินแกรนิตที่เป็นตัวนำพาแร่ธาตุหลายชนิด และความร้อนใต้พิภพที่ถูกผลักดันขึ้นมาสู่ผิวโลก

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

----------------------------------------------------------

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียดนามเหนือ 

...

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม (Vietnam) DITP ปี 2559

----------------------------------------------------------
 
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Big Brother DIP
Orapin Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
Geological Society of Thailand (GST)
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
google
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>