เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียดนามเหนือ 2018

 

รวมบทความชุดเที่ยวชมธรณีของ อาจารย์ Nares Sattayarak ในชุดเที่ยวเวียดนามเหนือ 2018

----------------------------------------------------------

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียดนามเหนือ

เสาศิลาอัฐเทพ (Thach Son Than) เวียดนาม

อุทยานธรณีกาวบั่ง เวียดนาม

ข้าวสารพระร่วงที่ป้อมดอนกาว (Don Cao Fortress) ดงวาน เวียดนาม

ธรณีวิทยาใน อุทยานธรณีดงวาน (Dong Van Karst Plateau Geopark: DVKP Geopark)

กวนบ่า (Quản Bạ) จังหวัดฮาซาง เวียดนาม

 อนุสาวรีย์เยาวชนอาสา (Tuong Dai Thanh Nine Xung Phong) เวียดนาม

เทศกาลระลึกบิดาแห่งเวียดนาม ที่วัดฮุง เมืองเวียดตรี จังหวัดฝูโต เวียดนาม

หม่าปี่เล้ง (Ma Pi Leng) เส้นทางม้าฟืดฟาด เวียดนาม

 

----------------------------------------------------------

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม (Vietnam) DITP ปี 2559

----------------------------------------------------------
 
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Fanpage KKUGTA
อัลปั้มภาพ
Big Brother DIP
google
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>