เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2562 (Japan Travel Hokkaido 2019)

 

 

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido) ปี 2019 ทริปนี้เป็นการเริ่มออกเดินทางไปกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ในทริป “GST ทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติด้านธรณีวิทยาในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 2019” กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นในด้านการทัศนศึกษาเรียนรู้ในด้านธรณีวิทยาในต่างประเทศ เพื่อสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและยังเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักธรณีร่วมกับบุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้นอกจากจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาด้านธรณีวิทยาในแต่ละประเทศแล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันของนักธรณีทั้งในประเทศและต่างประเทศไปด้วยกัน กิจกรรมนี้ในบางครั้งอาจเน้นทางวิชาการด้านธรณีวิทยาโดยมีการประสานกับเครือข่ายด้านธรณีในต่างประเทศ หรืออาจไปในรูปแบบการเพิ่มกิจกรรมที่มุ่งเปิดตัวต่อสังคมเครือข่ายภายนอกมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่เปิดกว้างให้สมาชิกสามารถนำครอบครัวและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรม

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น รองจาก เกาะฮนชู โดยมี อุโมงค์เซกัง เชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ฮกไกโดยังเป็นเขตการปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮกไกโดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตได้แก่ซัปโปโระ ฮอกไกโด เป็นเกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ชาวญี่ปุ่นจากส่วนที่อื่น ๆ ของประเทศจึงนิยมมาตากอากาศหรือย้ายมาอาศัยและทำงานเป็นจำนวนมาก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido) ปี 2019

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2019 อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park)

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2019 พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟกลางแจ้ง (Volcano Science Museum Out door)

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2019 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2019 พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ (Volcano Science Museum) ฮอกไกโดร ญี่ปุ่น

-

ที่มารูป www.iok2u.com 

ข้อมูลเพิ่มเติม เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido)

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido) ปี 2019

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido) ปี 2015

ที่มารูป www.iok2u.com 

 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

ประเทศญี่ปุ่น (Japan) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo)

ประเทศญี่ปุ่น (Japan) แหล่งเที่ยวที่สำคัญ

---------------------------------------------

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom