เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทยะ ทะเลสาบโทยะ (Japan Travel Hokkaido Lake Toya)

สนใจดูอัลปั้มรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) หรือ โทยะโกะ (Toyako) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร ภายในเขตอุทยานแห่งชาติค็อทสึ-โทยะ (Shikotsu Toya National Park) บริเวณเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบที่อยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีมาแล้ว ซึ่งทะเลสาบที่เกิดจากระเบิดครั้งนั้นได้แก่ ทะเลสาบชิค็อทสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบคัททะระ (Lake Kattara) ทะเลสาบฮังเง็ตสึ (Lake Hangetsu) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึ้นนั้น ทะเลสาบโทยะ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากกว่าแห่งอื่นด้วยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมีแหล่งอาบน้ำแร่ชั้นดีให้ได้แช่กันอีกด้วย จึงมีโรงแรมและรีสอร์ต์ กระจายโดยทั่ว ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวรอบทะเลสาบโทยะ Toyako Visitor Center & พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ (Volcano Science Museum) เป็นที่แรกที่ควรไปเยี่ยมชมเพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่บริเวณทะเลสาบโทยะ ทุกอยากที่เกี่ยวของพื้นที่รอบทะเลสาบ โดยเฉพาะเรื่องราวของภูเขาไฟอุสุ (Usazan) ส่วนพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟนั้นก็จัดแสดงอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ซึ่งจะแสดงภาพเหตุการณ์ความเสียหาย จากการปะทะของภูเขาไฟอุสุครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2543

ภูเขาไฟอุสุและภูเขาไฟน้องใหม่โชวะชินซัง

1. ภูเขาไฟอุสุ (Mt. Usu) เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่น สามารถเดินขึ้นไปชมวิวและชมปากปล่อยของภูเขาไฟได้ง่ายๆ ด้วยมีบริการกระเช้าไฟฟ้า ที่ใช้เวลาเพียง 6 นาทีก็ถึงยอดเขา บนนั้นมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาโชวะชินซัง และวิวของทะเลสาบโทยะได้โดยทั่ว หากจะเดินจะเดินไปชมปล่องภูเขาไฟอุสุที่ยังมีควันลอยอยู่ก็เดินขึ้นไปอีก 5-10 นาทีเท่านั้น

2. เขาโชวะชินซัง (Mt. Showa shinzan) ดันตัวขึ้นตรงบริเวณเชิงเขาอุสุ ก่อนการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2486 โดยมีนายไปรษณีย์ชื่อมิมัตสึสังเกตุการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ และได้จัดบันทึกเรื่องราวและถ่ายภาพของพัฒนาการของภูเขาโชวะไว้ได้ หากขึ้นไปบริเวณจุดชมวิวบนยอดเขาอุสุจะเห็นเป็นเนินดินสีแดงโดดเด่นอีกทั้งยังมีควันลอยออกมาอยู่ตลอด

สถานที่ท่องเที่ยวรอบๆ บริเวณสถานีกระเช้า Usuzan Ropeway 

พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ (Ainu Museum)

บริเวณสถานีกระเช้าไฟฟ้า Usuzan Ropeway ที่เป็นจุดบริการพานักท่องเที่ยวขึ้นไปยังภูเขาไฟอุสุนั้นยังมีสถานที่ให้ได้แวะไปชมอีกหลายแห่ง ได้แก่

1. พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ (Ainu Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิต และเรื่องราวของชาวไอนุชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะฮอกไกโดและมีการแสดงเต้นรำต่าง ๆ ให้ได้ชมด้วย เปิด 08.00-17.00 น.

2. พิพิธภัณฑ์แก้วโชวะชินซัง (Showa shinzan Glass Museum) จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วให้ได้ชมและเลือกซื้อมากมา

3. หอที่ระลึกมาซาโอะ มิมัตสึ (Masao Mimatsu Memorial Hall) จัดแสดงภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงการงอกของเขาโชวะชินซัง โดยการจัดบันทึกของนายไปรษณีย์มิมัตสึ ที่เป็นผู้สังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแสดงเครื่องมือต่างๆของเขา

4. สวนหมีโชวะชินซัง (Showa Shinzan Bear Park) มีหมีสีน้ำตาลที่พบได้บนเกาะฮอกไกโดมากกว่า 100 ตัวให้ได้ชม ซึ่งชนเผ่าไอนุถือว่าเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาจากปล่องภูเขาไฟนิชิยาม่า (Nishiyama Crater) เกิดขึ้นกลางถนนที่จะตัดเขาสู่ทะเลสาบโทยะ เมื่อครั้งปะทุปี พ.ศ.2543 ทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นสูงแล้วพ่นเถ้าถ่านออกมา ถนนทั้งสายคดเคี้ยวบิดเบี้ยวไปมา บางแห่งก็ดันตัวขึ้น บางแห่งก็ยุบตัวลง บ้านเรือนพังเสียหาย ไม่เว้นแม้แต่ทางรถไฟเจอาร์ที่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร จากป้ายรถบัส Nishiyama มีทางเดินขึ้นเดินขึ้นไปชมปากปล่อยที่ยังคงมีควันลอยออกมาตลอด ตลอดทางจะได้พบเห็นบ้านเรือนที่พังเสียหายจากการปะทุครั้งนั้นด้วย

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) หรือ โทยะโกะ (Toyako) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร ภายในเขตอุทยานแห่งชาติค็อทสึ-โทยะ (Shikotsu Toya National Park) บริเวณเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบที่อยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีมาแล้ว ซึ่งทะเลสาบที่เกิดจากระเบิดครั้งนั้นได้แก่ ทะเลสาบชิค็อทสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบคัททะระ (Lake Kattara) ทะเลสาบฮังเง็ตสึ (Lake Hangetsu) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึ้นนั้น ทะเลสาบโทยะ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากกว่าแห่งอื่นด้วยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมีแหล่งอาบน้ำแร่ชั้นดีให้ได้แช่กันอีกด้วย จึงมีโรงแรมและรีสอร์ต์ กระจายโดยทั่ว ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวรอบทะเลสาบโทยะ

Toyako Visitor Center & พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ (Volcano Science Museum) เป็นที่แรกที่ควรไปเยี่ยมชม เพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่บริเวณทะเลสาบโทยะ ทุกอยากที่เกี่ยวของพื้นที่รอบทะเลสาบ โดยเฉพาะเรื่องราวของภูเขาไฟอุสุ (Usazan) ส่วนพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟนั้นก็จัดแสดงอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ซึ่งจะแสดงภาพเหตุการณ์ความเสียหาย จากการปะทะของภูเขาไฟอุสุครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2543

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido)

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido) ปี 2019

เที่ยว ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido) ปี 2015

ที่มารูป www.iok2u.com 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

ประเทศญี่ปุ่น (Japan) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo)

ประเทศญี่ปุ่น (Japan) แหล่งเที่ยวที่สำคัญ

---------------------------------------------

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom