เที่ยวกรุงเทพ ธนบุรี (Travel Bangkok, Thonburi) 

 

 

 

 

 

  

Th10 เที่ยวกรุงเทพ เขตดอนเมือง แหล่งเที่ยวที่สำคัญ

- วัดดอนเมือง

เที่ยวกรุงเทพ วัดสีกัน​ เขตดอนเมือง กรุงเทพ

- วัดเทพนิมิตต์

- วัดพรหมรังษี

- วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว)

- วัดสายอำพันธ์เอมสาร

-

 

ที่มารูป www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

Th10 กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

เที่ยวกรุงเทพ (Travel Bangkok )

---------------------------------------------

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive