เที่ยวกรุงเทพ ดินแดง (Travel Bangkok, Dindang)

 

 

 

 

 

  

Th10 เที่ยวกรุงเทพ เขตดอนเมือง แหล่งเที่ยวที่สำคัญ

- วัดดอนเมือง

เที่ยวกรุงเทพ วัดสีกัน​ เขตดอนเมือง กรุงเทพ

- วัดเทพนิมิตต์

- วัดพรหมรังษี

- วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว)

- วัดสายอำพันธ์เอมสาร

-

 

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

 -------------------------------------------------------------------------

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

 -------------------------------------------------------------------------

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive