Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-book​ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ใน ปี 2562

 

ชื่อหนังสือ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. จำนวน 4 ฉบับ ใน ปี 2562

@ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

@ พ.ร.บ.ความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562

@ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

@ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รวบรวมโดย สำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

สนใจเอกสาร E-Book ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

-------------------------------------------------

 

Attachments:
Download this file (lawbookfinal-160728080735.pdf)lawbookfinal-160728080735[E-book​ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ใน ปี 2562E-book​ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ใน ปี 2562]8632 kB

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1869726

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com