ไถ่ชีวิตตัวที่ 88 น้องพลังบุญ วันพ่อ 2564

  

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตวันพ่อ ตัวที่ 88 น้องพลังบุญ ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันพ่อ 5 ธค. 2564

* รายชื่อผู้ทำบุญ

@ พระโชคทวี วัดป่าดงแสงธรรม 1,000
@ ลัดดาวัณย์​ คุณวุฒิ และครอบครัว 500
@ เจนนิภา​ หินปรีชา​ อุทิศ​แด่ คุณแม่วันเพ็ญ​ แสงเมือง 200
@ กฤษดา จารุเจษฎา 300
@ อัจฉริยาภรณ์-ส่งยศ สุพิชญ์ 200
@ อารยา มณีสุวรรณ 200
@ อติ สุวรรณภราดร 200
@ ดารัตน์ สุวรรณภราดร 200
@ สุรชัย ธนบริคณห์ 200
@ สมศักดิ์ ธนบริคณห์ 200
@ ปริศนา ธนบริคณห์ 200
@ สกล ธนบริคณห์ 200
@ ลักขณา-พัฒนา เหล่าไพบูลย์ อุทิศส่วนกุศลให้ อาม่าแจ่ม เตี่ยมงคล และเจ้ากรรมนายเวร 500
@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ อัญนขา เพิ่มผล 200
@ มงคล-ลินจง หลักเมือง 500
@ ครอบครัว รักษาสกุลวงศ์ 600
@ วิรวดี ประทีปรัตน์ 200
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ.ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ ทองมี วงศ์เจริญ พร้อมครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 100
@ อุบล-ฉวีวรรณ กาญจนะหุต 200
@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์พร้อมครอบครัวและ คุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 200
@ เดชา มณีนัย 100
@ มิลธิตา มณีนัย 100
@ ธนบดี มณีนัย 100
@ อภิสิทธิ์ สิงป้อง 100
@ อรรนพ โกยทอง 100 อุทิศส่วนกุศลให้ พ่อพันตรีจินดา แม่พัชนี มณีนัย พ่ออาจารย์แก้ว แม่กุย งามทรง
นายนพนิรันดร์ งามทรง และนางสมัย สิงปอง
@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200
@ สุภาภรณ์​ ไชยเวช 200
@ ทิน-จุฬาพร 200
@ จิรพร มูลสาร ทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร เทวดาที่รักษา 200
@ แม่บัวทอง สาธร อุทิศให้คุณพ่อมาโนช สาธร 309
@ สมหมาย คำแสน อุทิศบุญไห้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษา 100
@ ณฐพงศ์ เพชระโยธิน อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบัน 100
@ อรศรี แสงทอง 100
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 200
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ จุฑานันท์​ เบลล์ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อมาโนช สาธร 509
@ ประกายดาว เศรษฐปิยานนท์ 500
@ ชะเอม แซ่พั้ว 100
@ บูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ 300
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100
@ ปรีชา สายทอง 300
@ ปิยะ ประเสริฐศรี และครอบครัว 500
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 400
@ สุนี แซ่แต้ 200
@ เท่งหุย แซ่ตั้ง 200
@ วราภรณ์ แซ่ตั่ง 200
@ ปนัดดา เจริญกิจ และครอบครัว 1,000
@ สุรินทร์​ รักสัตย์​มั่น 200
@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 200
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี 100
@ ณัฐวุฒิ​ พลศรี 100
@ เอมอร อารีย์ 509
@ ธัญญาภรณ์ มากดี และครอบครัว 300
@ พรชัย-กฤษณา, ฉัตริน, พิชญานิน​ ธีระวัฒนสุข 200
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 400
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ จุมพล ปริตโตทก 200
@ รุ่งทิพย์​ สุวรรณดี 200
@ กัญญา จันทราธิกุล 500
@ ศรีวิสา ปีติรุ่งเรืองกูล 500
@ สุรีย์รัตน์ จันทราธิกุล 500
@ วลัยพร เจียรวนนท์ 500
@ สุรศักดิ์​ ตรีรัตน​ชวลิต ​300
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ ดวงสมร ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ สุภาณี เสนาชัย 200
@ จิตติ ไตรรัตน์ 100
@ พูนทรัพย์ พาติกะบุตร 300
@ นิตยา จันทร์ทอง 200
@ ชนินทร จันทร์ทอง 200
@ อุทิศแด่ คุณแม่ซิว มอบมิตร 200
@ อุทิศแด่ คุณครูประยูร จันทร์ทอง 100
@ อุทิศแด่ น้องสปาย ดุ๊กดิ๊ก โดโด้ 100
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ พินิจ-คุณแม่พนอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100
@ อุดม อุดมธนะธีระ 100
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 85 เหลือยกมา 12,231 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 35,158 บาท
--------------------------------------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ
ไถ่ตัวที่ 88 น้องพลังบุญ รวมไถ่+ค่าส่ง 30,000 บาท
มอบวันที่ 5 ธค. 2564 มีเงินเหลือ 5,158 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 89 น้องบุญเกิด ในช่วงวันปีใหม่ เดือนมกราคม 2565 อีกทีนะครับ

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon  

------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------

 

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom