Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT ที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยใช้การสนับสนุนงานวิจัยเป็นกลไกลหลักในการสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทรัพยากรคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) และทุนในการวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายการเพิ่ม GDP ประเทศด้วยกลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมดิิจิทัล บริการสำหรับเมืองอัจฉริยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things, Cloud Technology, Deep Learning & Data Analytics และ Embedded System ด้วยการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Public Private Partnership, PPP)

โดยในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังรายละเอียด

- การพัฒนาโจทย์วิจัย 

- การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน 

- แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ 

- แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR code หรือ Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKV5tXCRFLo5VFmDWcqIJecaF0dgIkKJvOiChxZ0aCGEiuRA/viewform

การรับสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ได้ที่ http://bit.ly/2JpYven    

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

สามารถสอบถามและส่งใบสมัคร ได้ที่​​สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล 

​โทรศัพท์ : 085-9622951, 093-1254163 

​​อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ​​

Facebook : facebook.com/DigitalEconomybyTRF/ 

​​Line ID : http://line.me/ti/p/~@digital-trf

รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://showcase.dropbox.com/s/IoT-wCjklfoVppF3A0jtkxAmE

 

Fanpage iok2ucom

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Orapin Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
iOK2ucom Fanpage Facebook
Geological Society of Thailand (GST)
Kiattiphong Udomtanateera
google
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com