Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

SME พร้อมยังปรับตัวรับยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรเข้ามา Alibaba ซื้อหุ้น Lazada เพิ่มอีก

SME พร้อมยังปรับตัวรับยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรเข้ามา จากข่าว🌏 Alibaba ซื้อหุ้น Lazada เพิ่มอีกเกือบพันล้านดอลล่าห์ เพื่อให้ได้หุ้นเพิ่มเป็น 83% จาก 51% งานนี้ยืนยันความมุ่งมั่นในการเข้ายึดตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในเขต AEC เต็มที่ รวมลงทุนแล้วทั้งหมด $2 Billion USD

ในอนาคต Alibaba ยังได้คุยกับรัฐบาลไทยเพื่อใช้เป็นฐานกระจายสินค้าในภูมิภาค โดยจะสร้าง Fulfillment Hub ในไทย งานนี้นอกนากจะเพิ่มศักยภาพการขายสินค้าของจีนและไทยเพิ่มแล้วยัง จะเพิ่มในประเทศเพื่อนบ้านของ Alibaba Group ด้วย 

SME เราคงต้องปรับตัวในการพัฒนาสินค้าที่กำลังเริ่มจะเข้ามาอีกมากในอนาคต

 

Fanpage iok2ucom

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Big Brother DIP
iOK2ucom Fanpage Facebook
Orapin Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Kiattiphong Udomtanateera
google
Geological Society of Thailand (GST)
อัลปั้มภาพ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com