โครงการกองดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีพร้อม (Diprom) ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Business Intelligence) ภายใต้การดูแลของ กองดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย Software ในระบบ I-Industry

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ

โครงการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีพร้อม (Diprom) ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Business Intelligence)

สนใจเข้าร่วมโครงการ กช.กท. ปี 2565

----------------------------------------------------------

สนใจดูข้อมูลโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมคลิก

โครงการกองดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

----------------------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom