การตลาดที่มีการพัฒนาเพิ่มจาก 4Ps มาเป็น 7Ps

การตลาดที่มีการพัฒนาเพิ่มจาก 4Ps มาเป็น 7Ps ในอดีตที่ผ่านมา การตลาดได้มีการออกเป็น 4 ส่วนหรือที่เราเรียกว่า การตลาด 4Ps ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการที่จะมอบให้แก่ลูกค้า โดยต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน คือต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเขาต้องการอะไรบ้าง ก็ให้ใส่ใจในรายละเอียดตรงนั้น รวมทั้งสินค้าหรือการบริการต้องมีความแตกต่างทำให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตาสะดุดใจในรูปลักษณ์ รวมถึงการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรา และมีการบอกกันปากต่อปาก เป็นต้น

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้าและบริการในแง่การตลาด การตั้งราคานั้นต้องให้เหมาะสม  คำนวณเรื่องราคาต้นทุนกับกำไรว่า มีความคุ้มค่าหรือไม่ มีกำไรมากน้อยเพียงไร

3. สถานที่ (Place) ในที่นี้รวมถึงทำเลหรือช่องทาง ในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ต้องมีความสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว คำนึงถึงวิธีการขายที่จะสามารถทำให้เกิดผลกำไรและกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การแนะนำสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักหรือได้รับความสนใจ นับว่าส่วนนี้เป็นหัวใจสำคัญของการตลาด ในปัจจุบันสามารถทำการโฆษณาในสื่อหลายรูปแบบ อาจเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจและอยากเลือกสินค้าหรือบริการของเรา

ในปัจุบันจะพบว่าการตลาดยุคใหม่นั้น หารมีการให้บริการตลาดแบบเดิมเพียง 4Ps เริ่มไม่เพียงพอในการแข่งขัน จึงมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 ส่วน เรียกว่า การตลาด 7Ps โดยมีส่วนที่เพิ่มได้แก่

5. บุคคล (People) คือ ด้านบุคคลหรือพนักงาน ต้องมีความสามารถในการตอบสนองลูกค้าได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อการสร้างค่านิยมให้แก่องค์กร

6. การนำเสนอ (Physical Evidence) คือ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ หรือการปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพอื่นๆ

7. กระบวนการ (Process) คือ การจัดการด้านสินค้าและบริการ ต้องมีขั้นตอนระเบียบข้อปฏิบัติที่มาตรฐาน มีความชัดเจน เข้าใจง่ายทำง่าย ไม่ซ้ำซ้อน และให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps) คือ การนำหลักการตลาดหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกัน โดยอาจมีการเลือกหลายส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้เกิดผลลัทธ์ที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสมและเกิดความลงตัวมากที่สุด

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การตลาด (Marketing) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom