Marketing การหากลุ่มเป้าหมาย ของ Facebook (Facebook Lookalike Audience)

  

การหากลุ่มเป้าหมาย ของ Facebook (Facebook Lookalike Audience) คือ การหากลุ่มเป้าหมาย (Audience) ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับกับกลุ่มลูกค้าที่เรามี โดยขะใช้ปัจจัยที่มีความใกล่เดียงกับข้อมูลลูกค้าที่เรามี จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราใส่เข้าไป โดย Facebook จะไปช่วยหากลุ่มคนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กับข้อมูลที่เรามีเพื่อมานำเสนอให้เรานำไปเลือกใช้ต่อไป ถ้าข้อมูลลูกค้าที่เรานำใส่เข้าไปดีก็จะไปผลลัพธ์กลุ่มเป้าหมายที่ดีด้วย 

 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การตลาด (Marketing) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom