StoryTelling วิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) แบบ Before-After-Bridge

 

 
วิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) แบบ Before-After-Bridge เป็นอีกวิธีในการเล่าเรื่องที่ได้รับความนิยมและง่ายที่สุด ใช้ในการเล่าเรื่องราวของสินค้าหรือนำไปเป็นโครงในการเขียนคอนเทนต์ โฆษณา และในความเป็นจริง เราสามารถนำมาใช้ในการเล่าเรื่องผ่านโซเชียลมีเดีย แคมเปญการตลาด หรือในหน้า Landing Page ได้เช่นกัน สูตรการเล่าเรื่อง (Storytelling)
- Before แสดงให้ผู้อ่านรับรู้ถึงปัญหาก่อน นำเสนอการแก้ไขปัญหาที่สินค้าสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นและเริ่มเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไข ซึ่งเราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่ระบุนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้อ่านกำลังประสบปัญหาอยู่
- After แสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าเมื่อแก้ปัญหาแล้วเป็นอย่างไร อธิบายถึงอนาคตที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว ว่ามีลักษณะอย่างไร ดีขึ้นอย่างไร และพวกเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
- Bridge แสดงให้เห็นว่าต่องทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้น เมื่อพวกเขาเห็นแล้วว่าหากได้รับการแก้ไขแล้วจะส่งผลดีอย่างไรบ้างเราจึงควรแสดงให้เห็นว่าแล้วต้องทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ ด้วยการมีแบรนด์เราเป็นตัวช่วย เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
 
 
ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม: https://stepstraining.co/content/7-formula-storytelling

 -----------------------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเล่าเรื่องสำหรับการตลาดเนื้อหา (Storytelling for Content Marketing)

 -----------------------------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom