Backhauling กุญแจความสำเร็จ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

 

ที่มาจาก: Logistics Forum ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 เดือนกรกฏาคม 2556 

ตามที่การขนส่งสินค้าทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อราคาพลังงานมีความผันผวนสูงบวกกับการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง ทำให้ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้ามีต้นทุนด้านการขนส่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว อีกทั้งการเปิดเสรีด้านการบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต การใช้ประโยชน์จากรถขนส่งสินค้าและพลังงานเชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดการรถขนส่งเที่ยวเปล่า (Backhauling Management) จึงเป็นทางออกที่สำคัญ และได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน 

หัวใจของการจัดการรถขนส่งเที่ยวเปล่าให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องมีการรวมกลุ่มและจับคู่ระหว่างผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า และผู้มีสินค้ารอส่ง โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันแล้ว ยังจำเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า” เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการรถขนส่งเที่ยวเปล่าแบบบูรณาการด้วยการสร้างเครือข่ายให้ผู้บริการรถขนส่งสินค้า โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

โครงการนี้ มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากระบบ Backhauling ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้เว็บไซต์ www.thaibackhaul.org ซึ่งเป็นสื่อกลางให้ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้าได้มาพบกับเจ้าของสินค้า โดยระบบสามารถแนะนำและส่งผลการจับคู่รถขนส่งเที่ยวเปล่ากับสินค้ารอส่งให้ทันทีทาง e-mail นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเลือกแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะในกลุ่มเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจกัน หรือจะเลือกแสดงข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนแบบทั่วไปในวงกว้างได้อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการที่มีสินค้ารอส่ง ร่วมใช้บริการ http://www.thaibackhaul.org/ เพื่อผลักดันระบบ Backhauling ให้เกิดอย่างแพร่หลาย ส่งผลประโยชน์ต่อรายได้เพิ่มเติมในส่วนของผู้ให้บริการรถขนส่ง เกิดการลดรายจ่ายหรือต้นทุนรวมด้านโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการหรือแม้แต่ผู้ให้บริการรถขนส่งเอง เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งที่นำไปสู่ศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้น และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเพื่อโลกใบนี้ของเรา

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
google
Fanpage KKUGTA
Geological Society of Thailand (GST)
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Kiattiphong Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>