ระบบสืบค้นย้อนกลับ (Tractability) คืออะไร

ระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) คือ ระบบที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า โดยทำให้ผู้บริโภคสินค้าที่ซื้อมีความมั่นใจว่า สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับไปนั้นจะไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีความปลอดภัยสูง สามารถตรวจสอบติดตามเส้นทางของสินค้ากลับไปจนถึงแหล่งที่มาได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการเรียกคืนสินค้าของบริษัทผู้ผลิต ให้นำสินค้าที่มีปัญหาหรือต้องการเรียกคืน ให้นำกลับคืนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว 

ระบบสืบค้นย้อนกลับ (Tractabilityประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ 2 กระบวนการคือ 

- กระบวนการติดตาม 

- กระบวนการสืบค้นย้อนกลับ

โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป ปี 2558 สนับสนุนโดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมที่ http://www.thaifoodtrace.com/

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Kiattiphong Udomtanateera
google
Fanpage KKUGTA
Orapin Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>