Omni Channel Logistics / การใช้ช่องทางที่หลากหลายในงานโลจิสติกส์

การใช้ช่องทางที่หลากหลายในงานโลจิสติกส์ (Omni Channel Logistics) คือ แนวคิดในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์หรือการขนส่งในยุคใหม่ ที่จะต้องมีการนำเอารูปแบบการขนส่งในหลากหลายแบบมาใช้งานร่วมกัน เพื่อให้สามารถบริการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ดีที่สุด

Omni Channel Logistics เป็นการปรับปรุงวิธีการขนส่ง โดยการรวมกิจกรรมที่เกีี่ยวข้องในงานขนส่ง (Delivery) รูปแบบต่างๆ มาทำการบริหารจัดการร่วมกัน โดยจะต้องมีการจัดการภายในองค์กรที่ดี (Back office) สามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการตั้งแต่ การรับ การเก็บ การหยิบ การบรรจุแพคใหม่ การเบิกจ่าย และนำส่งถึงลูกค้า ซึ่ง Omni Channel Logistics จะต้องมีการทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ การทำ Omni Channel Logistics จะเป็นงานที่ยากเพราะไม่เพียงจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลเพื่อการจัดการที่ดีแล้ว ผู้ดำเนินงานยังต้องนำความรู้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาใช้ร่วมกับแนวการบริหารทางธุรกิจให้ดำเนินงานประสานเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม โดยเน้นเป้าหมายที่จะตอบสนองความพอใจของลูกค้า 

ตัวอย่างเช่น 

ผู้ให้บริการ Omni Channel Logistics จะเริ่มจากองค์กรที่มีการทำงานแบบเชื่อมโยงกันผ่าน ระบบสารสนเทศ (IT System) บริหารสินค้าที่มีในคลังของตน (Inventory) อาจมีการรับสินค้ามาเก็บเพื่อทำการกระจายไปยังลูกค้า หรือมีการจัดการสินค้าเช่น การแยกกล่องหรือรวมกล่องบรรจุใหม่ (Picking) ตามขนาดรถที่จะใช้ในการบริการขนส่ง (Delivery) การคัดเลือกพาหนะที่ใช้จะเลือกโดยเน้นประเภทและขนาดตามพื้นที่ให้บริการลูกค้า เมื่อลูกค้าได้ทำการสินค้า ผ่านระบบบริการช่องทางที่องค์กรจัดเตรียมไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่สามารถติดต่อผ่านระบบออนไลน์ คำสั่งก็จะมีส่งไปยังองค์กร มีการนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าที่สั่งโดยอาจมีการปรับสินค้าตามจำนวนที่สั่ง และจัดแยกตามประเภทและขนาดพาหนะตามเหมาะสม ทำให้สามารถไปส่งตั้งแต่ปริมาณที่มากสำหรับร้านค้า หรือแยกสินค้าเหลือเพียงชิ้นเดียวเพื่อส่งให้กับลูกค้าเฉพาะรายบุคคล ความสามรถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการขนส่ง ตามความเหมาะสมได้ช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการขนส่งไม่ต้องขนส่งสินค้าที่ไม่เต็มคัน เกิดความรวดเร็วในการจัดส่งไม่ต้องรอสินค้าเต็มคัน โดยจะช่วยทำให้ผู้ผลิตเกิดความสามารถในการแข่งขันในด้านการบริการลูกค้าได้ดีขึ้น และในขนาดเดียวกัน Omni Channel Logistics ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนจากเพียงไปส่งอย่างเดียว ให้จะต้องสามารถทำการรับคืนสินค้า (Return) กลับมายังผู้ผลิตได้ด้วย

 
 
-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

อัลปั้มภาพ
Geological Society of Thailand (GST)
Fanpage KKUGTA
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Big Brother DIP
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera
google
Kiattiphong Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com