Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Web portal / เว็บท่า

เว็บท่า (Web portal)  คือ เว็บที่ทำหน้าที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์จากหลายที่หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นำมารวมไว้ที่หน้าเว็บเดียวกันโดยเว็บท่าจะทำหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่กลุ่มเว็บหรือข้อมูลที่มีทั้งหมดให้ดูง่าย และเว็บท่ายังมีหน้าที่ในการนำผู้เข้าชมไปยังเว็บอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความง่ายในการเข้า สะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เว็บท่ามีทั้งแบบการให้บริการที่มีทั้งความหลากหลายและแบบเฉพาะ การที่มีข้อมูลที่หลากหลายมากมายให้ได้ค้นหาตามความต้องการ ในแบบให้บริการแบบทั่วไป (general portal) เว็บท่าที่พบส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เน้นเพื่อใช้นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มารวมกันในรูปแบบที่เหมือนกัน ช่วยให้สามารถเข้าถึงเว็บที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มรวมไปถึงหลากหลายอุปกรณ์ด้วยเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์


ความสำคัญของเว็บท่า

- ทำหน้าที่ส่งข้อมูลให้กับผู้ชมที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ตามการใช้งาน และเครื่องมือที่ใช้หลากหลายแบบ

- เพิ่มช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้ครบครอบคลุมเช่น ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า

- ขจัดความสับสนในการเข้าสู่ระบบที่มีมากอาจต้องเข้าแต่ละระบบหลายครั้ง

 

ความแตกต่างระหว่างเว็บท่าและเว็บไซต์

- ต้องมีการล็อกอินส่วนบุคคลใน Web Portal แต่ไม่อยู่ในเว็บไซต์

- Dynamic Content เปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าเว็บไซต์ที่เหมาะสม

- เว็บไซต์เป็นส่วนติดต่อสาธารณะขณะที่ Web Portal เป็นแบบสาธารณะ, ส่วนตัว (อินทราเน็ต ฯลฯ )

- เนื้อหามักเน้นในเว็บไซต์ในขณะที่เว็บพอร์ทัลมีเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ

- เว็บพอร์ทัลสนับสนุนผู้ใช้งานหลาย ๆ งานในขณะที่เว็บไซต์สนับสนุนผู้ใช้ในงานเฉพาะ

 

ประเภทของเว็บท่า มีหลายประเภทเช่น

- เว็บท่าแนวตั้ง (Vertical Portals) เว็บท่าประเภทนี้ จะทำเพื่อดูแลและครอบคลุมตลาดโดยเฉพาะ โดยมักเป็นอุตสาหกรรมชนิดนั้นต่อโดเมนที่แน่นอน

- เว็บท่าแนวนอน (Horizontal Portals) เว็บท่าประเภทนี้ จะมุ่งเน้นไปที่ความสนใจหรือหัวข้อที่มีความหลากหลาย มีความแตกต่างข้อมูลแต่แยกเป็นกลุ่มย่อยภายใน มักเรียกกันว่า "พอร์ทัลขนาดใหญ่"

- เว็บท่าองค์กร (Enterprise Portals) เว็บท่าประเภทนี้ จะพัฒนาเฉพาะองค์กร มีการดูแลรักษาโดยสมาชิกในองค์กร ส่วนใหญ่จะอยู่ในเครือข่ายอินทราเน็ต

- เว็บท่าความรู้ (Knowledge Portals) เว็บท่าประเภทนี้ จะพัฒนาเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการให้การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาในบทบาทเฉพาะอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

- เว็บท่าทางการตลาด (Market Space Portals) เว็บท่าประเภทนี้ จะมีการพัฒนามาเพื่อใช้สนับสนุนงานด้านธุรกิจ โดยให้บริการธุรกิจต่อธุรกิจให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน รวมไปถึงการให้บริการแก่ลูกค้าที่เราเรียกกันว่าอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ เว็บท่าทางการตลาด ใช้เพื่อช่วยลูกค้าได้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้ดีขึ้น

 

ข้อดีของเว็บท่า

- ง่ายสำหรับผู้ใช้งานในการปรับแต่งเฉพาะส่วนแยกกัน

- รองรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการที่มีหลากหลายแบบ

- ง่ายต่อการใช้อินเตอร์เฟซการออกแบบ

- ช่วยในการเชื่อมต่อชุมชนที่มีความแตกต่างให้มารวมอยู่ในที่เดียว สามารถเข้าถึงได้ง่าย

- มีประโยชน์ในการใช้รวบรวมข้อมูล นำมาใช้ในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น

- เนื้อหาและรูปแบบที่ยืดหยุ่นแยกส่วนกันทำงาน สามารถแยกส่วนการพัฒนาได้โดยไม่กระทบต่อระบบ
ข้อเสียของเว็บท่า

- มีความซับซ้อนสูง และยุ่งยากในการจัดการเพิ่มเติม

- มีความซับซ้อนในการตั้งค่า โดยเฉพาะการกำหนดสิทธิ์และการทำงานร่วมกันในหลายระบบ

- การรับรองความถูกต้องของข้อมูล สิทธิ ที่ต้องมีการทำต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อใช้งานระบบหลายระบบ

- กำหนดช่องทางเชื่อมโยงและโปรแกรมระบบที่จะมาใช้งานร่วมกัน ต้องมีการประสานงานก่อนจะนำมารวมเข้าด้วยกัน

- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องการทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้กรอบงานเว็บ

- มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำเว็บท่าเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูล

อนาคตของเว็บพอร์ทัลเนื่องจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นผู้คนกำลังเคลื่อนดิจิตอล การเข้าชมบนเว็บกำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน เนื้อหาและเค้าโครงที่ยืดหยุ่นพร้อมกับการสนับสนุนผู้ใช้ในงานหลายงานและอื่น ๆ อีกมากมาย Web Portal ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแปลงเป็นรูปดิจิทัลของชุมชนธุรกิจหรือองค์กร

ปัจจุบัน การดำเนินงานในระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้นั้น ต้องมีการบริหารสารสนเทศที่ดี กล่าวคือ ต้องมีการสร้างระบบเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ อาทิเช่น การรวบรวมสารสนเทศจากแต่ละหน่วยงาน จัดเก็บตลอดจนถึงการกระจายสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในยุกต์ปัจจุบันนี้คือ การใช้ลักษณะการทำงานของเว็บท่า (Web portal) โดยหลักการทำงานของเว็บท่าคือ เป็นศูนย์รวมลิ้งค์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันในองค์กร และเพื่อให้สามารถการกระจายสารสนเทศของหน่วยงานของตนไปยังส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วตลอดจนมีประสิทธิผลตามมา

องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานเกินร้อย มีการแบ่งแยกระบบการทำงานเป็นสาขา ตามเป้าหมายทางธุรกิจนั้น เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับองค์กรเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเรียกว่าเว็บท่า (Web Portal) นั้นเอง

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นแนวคิดที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องมาจากสังคมในปัจจุบันนั้น อยู่ในรูปแบบของ Social Network ดังนั้น ในปัจจุบันเว็บท่าขององค์กร จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ มาใช้ในเว็บท่า เพื่อเน้นการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เว็บ 2.0 เป็นเทคโนโลยีที่มีขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ความสามารถในการใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์ ซึ่งเว็บ 2.0  ส่วนหนึ่งผู้ใช้จะเป็นผู้ร่วมสร้างเนื้อหาและประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานเว็บไซต์ และทำให้ผู้ใช้รู้จักแนวคิดของ Blog เพื่อที่จะนำมาพัฒนาการแบ่งปันความรู้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

----------------------------------------

 

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- ฺWeb: www.ict.dip.go.th 

- Web: http://ioklogistics.blogspot.com

- FB: https://www.facebook.com/iOKLogistics

- Line@: http://line.me/ti/p/%40cgo2243i

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
Geological Society of Thailand (GST)
Orapin Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
iOK2ucom Fanpage Facebook
อัลปั้มภาพ
Fanpage KKUGTA
google
Kiattiphong Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com