เบียร์เกมส์ (Beer Game) กิจกรรมการจำลองสถานการณ์การบริหารชัพพลายเชน (SC Management Simulation)

 

เบียร์เกมส์ (Beer Game) กิจกรรมการจำลองสถานการณ์การบริหารชัพพลายเชน (SC Management Simulation) โดยจำลองเกมส์ให้เป็นเรื่องของการบริหารงานองค์กร เกมนี้ถูกพัฒนาโดย ภาควิชาการบริหารสโลน (Sloan School of Management) แห่งสถาบันเอ็มไอที (MIT) มีชื่อว่า เบียร์เกมส์ (Beer Game)  

เบียร์เกมมักจะถูกนำมาเล่นในการฝึกอบรมบุคลากร ในด้านการบริหารและจัดการทั้งงานด้านสารสนเทศ ชัพพลายเชน โลจิสติกส์ และงานบริหารธุรกิจทั่วโลก เนื่องจากเกมส์นี้จะสามารถเล่นได้ง่าย ใช้อุปกรณ์ไม่มากในการเล่น และยังให้ความรู้ ความสนุก การทำงานร่วมกัน และความเพลิดเพลิน โดยเล่นได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในระดับมัธยม มหาวิทยาลัย จนถึงบริษัทในทุกระดับตั้งแต่พนักงาน หัวหน้างาน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านชัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เกมส์นี้เป็นเหมาะสำหรับฝึกอบรมทีมงานด้านการผลิตและการกระจายสินค้า

 

 

----------------------------------------
 
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
google
Orapin Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Geological Society of Thailand (GST)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com