Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

แนวคิดและทฤษฎี ของ McKinsey Digital Footprint เรื่อง 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า

 

 

แนวคิดและทฤษฎี 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า โดย McKinsey Digital Footprint ได้สรุปภาพของอุตสาหกรรมที่กำลังถูกการทำลายล้างจากคลื่น 3 ลูกคือ

คลื่นลูกที่ 1 เป็นคลื่นที่เกิดขึ้นไปแล้วในโลกนี้ โดยได้ทำการทำลายกวาดล้างธุรกิจยุคเก่า หลายธุรกิจให้หายสาบสูญไปเช่น ธุรกิจหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ฟิล์มถ่ายรูป ตัวแทนท่องเที่ยวธุรกิจและรับจองตั๋ว โทรเลขโทรคมนาคม เทปซีดี วิดีโอเกม หรือซอฟต์แวร์แบบที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

คลื่นลูกที่ 2 เป็นคลื่นที่โลกของเรากำลังปะทะอยู่ในเวลานี้ โดยหลายธุรกิจเริ่มที่จะได้รับผลกระทบหนักขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มความรุนแรงรวดเร็วมากขึ้นเช่น ธุรกิจการเงินธนาคารจากทิศทางที่การใช้เงินสดกำลังจะได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากล้าสมัยไป เมื่อโลกยุคดิจิตอลกำลังจะมุ่งไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด และยังมีธุรกิจพลังงาน บริการสุขภาพ แฟชั่น สุขภาพและความงาม ธุรกิจของเล่น เฟอร์นิเจอร์ และประกันภัย ต่างก็เริ่มได้รับผลกระทบและต้องเร่งที่จะทำการปรับตัวอย่างหนัก 

 

คลื่นลูกที่ 3 เป็นคลื่นที่กำลังจะซัดถล่มเข้ามา ซึ่งยากที่จะคาดคะเนได้ง่ายเพราะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และจะทำให้เกิดการกวาดหลายธุรกิจหายไปเร็วยิ่งกว่าเดิม ธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากขึ้นส่วนนี้เช่น ธุรกิจยานยนต์ การรับจ้างผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมอาหาร การก่อสร้าง

 

จากคลื่นั้งสามลูกที่กล่าวมา จะพบว่าไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ จะมีอายุธุรกิจยาวนานเก่าแก่เพีบงใด หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่พึ่งเริ่มใหม่ยังทันสมัย ก็ไม่มีธุรกิจใดจะหนีพ้นการเปลี่ยนแปลงในคลื่นยักษ์ดิจิตอลได้พ้น สิ่งที่ท้าทายในงานธุรกิจไปมากกว่าเทคโนโลยีที่เขามาปะทะก็คือ ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเอง เพราะลูกค้าในวันนี้มีความต้องการเยอะขึ้นชอบอะไรที่เร็วง่ายตรงใจและมีโอกาสให้เลือกเยอะ ซึ่งเมื่อความต้องการเปลี่ยน ดีมานด์เปลี่ยนรูปแบบต่างๆในการเข้าหาลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนตาม เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจให้อยู่รอดได้ในยุคนี้ ต้องเริ่มที่ปรับตัว Business transportation 

 

6 แนวทางสร้าง Business Transformation เพื่อรอดจากคลื่นทำลายล้าง

1 ผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งแรกสุดที่องค์การให้ความสำคัญเป็นข้อแรกที่บริษัทจะต้องเร่งทำ 

2 องค์กรต้องกำหนดตั้งวิสัยทัศน์และทิศทางในการทำธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อจะได้ดำเนินการได้ตรงเป้าหมาย 

3 องค์กรต้องเริ่มกำหนดแผนในการทำ Business Transformation ควรต้องเขียนระบุให้ชัดเจนและมีละเอียดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดด้วย 

4 องค์กรควรหาคนภายนอกมาร่วมในการคิด โดยต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องนี้สามารถที่มาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ต้องใช้ความรู้และศักยภาพในงานหลายด้าน 

5 องค์กรต้องเริ่มที่จะทำการสื่อสารในเรื่องที่กำลังจะทำ ไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ถือหุ้นลูกค้าคู่ค้า supplier เพื่อให้เข้าใจในการทำงานและสามารถสนับสนุนงานได้

6 การทำงานนี้ต้องทำให้รวดเร็ว เพราะถ้าทำช้ามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่จะกลายเป็นการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต

 

Business Transformation ที่ดีต้องเก่งในการพัฒนาตนเองตลอดเวลารู้จริงในสิ่งที่ทำ มีความทันสมัยต้อง Update ความรู้ตามติดเทคโนโลยีเท่าทันการเปลี่ยนแปลง คิดเพื่ออนาคตเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในปัจจุบันพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับอนาคต สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเปลี่ยนคนเก่งรอบตัวมาเป็นพันธมิตร คิดเรื่องสังคมทำเพื่อสังคมส่วนรวม ยกระดับจากชุมชนสู่ประเทศและโลกของเรา

 

ดังนั้นภาคราชการของไทย ควรต้องเร่งปรับปรุงตัวเองเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ดิจิตอลได้ ก่อนก็จะเสียเปรียบตามไม่ทันเทคโนโลยี หน่วยงานในราชการทุกหน่วยต้องเร่งประกาศให้ชัดเจนในทุกภาคส่วน

 

-------------------------------------

 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Fanpage KKUGTA
google
อัลปั้มภาพ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
iOK2ucom Fanpage Facebook
Big Brother DIP
Orapin Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com