การเริ่มต้นที่แนวคิดและจินตนาการ

 

 

การเริ่มต้นแนวคิดและจินตนาการ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรม อาจแบ่งเป็น

1. แนวคิดนี้ใช้ได้หรือไม่ 

2. องค์กรหรือผู้ทำมีความรู้ความสามารถที่จะทำการพัฒนาได้หรือไม่

3. สิ่งที่พัฒนามานั้นมีคุณค่าต้องลูกค้าจริงหรือไม่

4. เหมาะสมกับเป้าหมายหรือกลยุทธ์ที่มีขององค์กรหรือไม่

5. มันมีคุณค่าพอที่จะสร้างรายได้หรือไม่

6. สามารถนำไปต่อยอกการทำการตลาดได้หรือไม่

 

หากแนวคิดที่มีมานั้นมีหลายส่วนที่ตรงกับ 6 ข้อที่กล่าวมา ก็นับได้ว่าแนวคิดที่มีนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเป็นนวัตรกรรมที่ดีได้ต่อไป

 

 

-------------------------------------

 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Orapin Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
อัลปั้มภาพ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
Kiattiphong Udomtanateera
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
google
Geological Society of Thailand (GST)
Big Brother DIP

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>