COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)
 

ดูแลตัวเองช่วยกันไปไหนอย่าลืมใส่หน้ากาก นะครับ 

Covid-19 รวมเรื่องราวโควิด เพื่อการเรียนรู้ โควิด-19 เชื้อโรคที่พวกเราได้เจอกันมานานมากกว่าปี จากที่คิดว่าเป็นแค่โรคหวัดที่น่าจะจัดการได้ในระยะเวลาไม่นาน มาถึงตอนนี้ยังเป็นปัญหามากมายให้พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันระวังและป้องกันแก้ไขมาตลอด 

น้องเชนเลยอยากรวบรวมเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ที่มีมาในเว็บไซต์ของเราเอาไว้ให้มารวมกันเผื่อใครสนใจหาข้อมูลอะไรจะได้ช่วยได้ในการค้นหาข้อมูลได้บ้าง

โควิด-19 คงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องมาร่วมมือร่วมใจช่วยกัน เพื่อช่วยให้สังคมของเราก้าวผ่านวิกฤตินี้ได้อย่างปลอดภัย ขอขอบคุณคุณหมอ พยาบาล และบุคคลากรในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ทุกคน ที่ช่วยกันดูแลแก้ไขจนเราสามารถผ่านวิกฤตินี้ได้อย่างดี แม้จะมีการสูญเสียบ้างแต่ก็นับได้ว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศที่เจอกัน

รวมความรู้เกี่ยวกับ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด-19
โรคโควิด-19 คืออะไร
เชื้อไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสหลายชนิด พวกมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไข้หวัดและอาจจะทำให้เกิดอาการป่วยที่รุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้ โดยโรคเมอร์สและโรคซาร์สที่เคยมีการแพร่ระบาดก็มีสาเหตุมาจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา เช่นเดียวกัน 
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ ซึ่งไม่เคยพบว่ามนุษย์สามารถติดเชื้อชนิดนี้ได้ เมื่อได้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะทำให้ปอดอักเสบ องค์การอนามัยโลก ตั้งชื่อให้กับโรคชนิดนี้ว่าโควิด-19 “COVID-19”
เชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 มีลักษณะพิเศษอย่างไร
เชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 จะมีความไวต่อรังสี UV และความร้อน ซึ่งจะถูกกำจัดได้ด้วยความร้อนที่ 56℃ เป็นเวลานาน 30 นาที, ไดเมทิลอีเทอร์, แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ที่มีความเข้มข้น 75%, น้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน, ตัวทำละลายไขมันกรดเปอร์อะซิติกและคลอโรฟอร์ม แต่สารคลอร์เฮกซิดีนจะไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อไวรัสได้
ประวัติการแพร่ระบาด
- ธันวาคม 2562 พบผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
- 12 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้เรียกเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดนี้ ว่า “2019-nCoV” ซึ่งเป็นชื่อชั่วคราว
- 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลกได้ตั้งชื่อให้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อย่างเป็นทางการว่า “COVID-19”
- ตั้งแต่กุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน มกราคม 2564 ได้มีการแพร่ระบาดติดครอบคลุมไปทั่วโลกแล้ว 

 

รวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 (Civid-19) 

Covid-19 รวมเรื่องราวโควิด เพื่อการเรียนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองและสังคม

Covid-19 โควิด-19 ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมาวันนี้เราทุกคนมีหน้าที่

Covid-19 โควิด-19 ทำให้เห็นอะไรในระบบสุขภาพไทย ?

COVID-19 อาการโรคโควิด-19

Covid-19 รวมเรื่องราวโควิด เพื่อการเรียนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองและสังคม

COVID-19 รวมมาตรการช่วยเหลือ เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

COVID-19 ความรู้ทั่วไปโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างไร

COVID-19 การรับมือกับความเครียดภายใต้สภาวการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (Coping with stress)

COVID-19 การป้องกันโรคโควิด-19 (Prevention of Covid-19)

E-Book สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสําหรับประชาชน

E-Book เอกสาร โลกเปลี่ยนคนปรับเราจะอยู่ในโลกหลังวิกฤตโควิด-19 อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร

E-Book คู่มือป้องกันโรคโควิด-19 ฉบับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อประสบภัย

E-Book คู่มือการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ของ Global MediXchange (GMCC) (Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment)

E-Book รวมหนังสือดาวน์โหลดเกี่ยวกับสุขภาพ (Collection of Health books)

E-Book บทความทางวิชาการ เรื่อง" COVID-19 กับผลกระทบการท่องเที่ยวของประเทศไทย"

E-Book คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

E-Book คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม (กลุ่มที่ 3)

E-Book คู่มือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ​ด้านการบริหารคน​ในสถานการณ์โรคระบาด​โควิด-19

 -----------------------------------------------------
*** หวังว่าข้อมูลที่รวบรวมมานำเสนอในเว็บนี้ จะช่วยเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ต่อสู้วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ไม่มากก็น้อย 
 
ที่มาภาพและรวบรวมข้อมูลโดย www.iok2u.com 
 

#เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ไทยชนะ

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom